1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Українська мова

Українська мова: підручник для 8 класу

учебник 8 класс Украинский язык Заболотный 2008 год
Заболотний О., Заболотний В.
Російська мова навчання
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-504-754-4
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні восьмикласники!

ВСТУП. МОВА - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ/ВПЛИВУ

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§1. Частини мови, їх значення та граматичні ознаки. Найскладніші орфограми

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ/РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§2. Словосполучення
§3. Речення
§4. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
§5. Підмет
§6. Присудок
§7. Узгодження присудка з підметом
§8. Тире між підметом і присудком
§9. Означення
§10. Прикладка як різновид означення
§11. Додаток
§12. Обставина
§13. Порівняльний зворот
§14. Узагальнення вивченого з теми «Словосполучення і речення. Головні й другорядні члени речення»

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

§15. Односкладні речення
§16. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення
§17. Безособові речення
§18. Називні речення
§19. Неповні речення
§20. Узагальнення вивченого з теми «Односкладні речення. Неповні речення»

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§21. Однорідні члени речення
§22. Однорідні й неоднорідні означення
§23. Розділові знаки при однорідних членах речення
§24. Особливості вживання однорідних членів речення
§25. Узагальнення вивченого з теми «Однорідні члени речення»

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

§26. Звертання
§27. Вставні слова (словосполучення, речення)
§28. Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)»

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§29. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення
§30. Відокремлені прикладки
§31. Відокремлені додатки
§32. Відокремлені обставини
§33. Відокремлені уточнюючі члени речення
§34. Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами»

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

§35. Речення з прямою мовою
§36. Цитата
§37. Діалог
§38. Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою
§39. Узагальнення вивченого з теми «Пряма і непряма мова. Діалог»

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 1. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
Урок 2. Ділові папери. План роботи
Урок 3. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
Урок 4. Опис місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
Урок 5. Переклад тексту з елементами опису місцевості
Урок 6. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості
Урок 7. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
Урок 8. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
Урок 9. Твір-оповідання за поданим кінцем
Урок 10. Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі
Урок 11. Переклад тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури
Урок 12. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі
Урок 13. Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
Урок 14. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі
Урок 15. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки
Урок 16. Діалог дискусійного характеру, пов’язаний із життєвим досвідом

ДОДАТКИ

Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
Пам’ятки
Словничок наголошування слів
Російсько-український словничок
Російсько-український словничок крилатих висловів
Скорочені відповіді до деяких вправ
Покажчик термінів і понять, які пояснюються в підручнику