1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Українська мова

Українська мова : підручник для 8-го класу

підручник 8 клас Українська мова Заболотний 2016 рік
Заболотний О., Заболотний В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-966-11-0694-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні восьмикласники! З

ВСТУП. МОВА - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ

4
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО 9
§ 1. Лексикологія. Фразеологія 9
§ 2. Основні орфограми 12

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

19
§ 3. Словосполучення 20
§ 4. Речення 25
§ 5. Підмет 31
§ 6. Присудок 34
§ 7. Узгодження головних членів речення 38
§ 8. Тире між підметом і присудком 40
§ 9. Порядок слів у реченні. Логічний наголос 43
§ 10. Означення 47
§ 11. Прикладка як різновид означення 50
§ 12. Додаток 53
§ 13. Обставина 56
§ 14. Порівняльний зворот 60
§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення» 64

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПОВНЕ ТА НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ

71
§ 16. Односкладні речення 72
§ 17. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення 75
§ 18. Безособові речення 81
§ 19. Називні речення 85
§ 20. Повні та неповні речення 89
§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Односкладне речення. Повне та неповне речення» 94

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

101
§ 22. Однорідні члени речення 102
§ 23. Однорідні та неоднорідні означення 107
§ 24. Кома між однорідними членами речення 110
§ 25. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 114
§ 26. Узагальнення вивченого з теми  
«Речення з однорідними членами» 118

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

127
§ 27. Речення зі звертаннями 128
§ 28. Вставні слова (словосполучення, речення) 132
§ 29. Вставлені конструкції 136
§ 30. Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)» 138

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

143
§ 31. Поняття про відокремлення 144
§ 32. Відокремлені означення 146
§ 33. Відокремлені прикладки 152
§ 34. Відокремлені додатки 156
§ 35. Відокремлені обставини 159
§ 36. Відокремлені уточнювальні члени речення 163
§ 37. Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами» 167

ПОВТОРЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ТА ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

174
УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 181
Тема 1. Повторення відомостей про текст, стилі та типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування 181
Тема 2. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 184
Тема 3. Діалог 186
Тема 4. Опис місцевості. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 188
Тема 5. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 192
Тема 6. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі 194
Тема 7. Читання мовчки 195
Тема 8. Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в художньому стилі 198
Тема 9. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури в публіцистичному стилі 200
Тема 10. Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 202
Урок 11. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі 203
Тема 12. Аудіювання (Навчальне) 205
Тема 13. Ділові папери. Протокол 206
Тема 14. Конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки 209
Тема 15. Інтерв’ю в публіцистичному стилі 212

ДОДАТКИ

214
Пояснення щодо виконання деяких видів завдань 214
Словничок наголошування слів 215
Словничок синонімів 216
Тлумачний словничок 218
Скорочені відповіді до деяких вправ 220