1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Всесвітня історія

Всесвітня історія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Всесвітня історія Гісем 2016 рік
Гісем О., Мартинюк О.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-617-09-2879-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня

Шановні учні! 3
Вступ 5

РОЗДІЛ I. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

§ 1. Відкриття європейців 8
§ 2. Завоювання Нового Світу 16
§ 3. Матеріальний світ і суспільство 23
§ 4. Повсякденне життя Західної Європи 30
§ 5. Практичне заняття «Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства» / «Цивілізації доколумбової Америки» (на вибір вчителя) 38
Узагальнення знань за розділом I 38
Тестові завдання за розділом I 39

РОЗДІЛ II. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

§ 6. Гуманізм. Високе Відродження 40
§ 7. Зародження культури бароко. Становлення нової європейської науки 49
§ 8. Практичне заняття «Гуманістичні ідеї у творах Еразма Роттердамського» / «Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження» (на вибір вчителя) 58
§ 9. Реформація в Німеччині 59
§ 10. Поширення Реформації та Контрреформація 68
Узагальнення знань за розділом II 74
Тестові завдання за розділом II 74

РОЗДІЛ III. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У XVI—XVII ст.

§ 11. Становлення абсолютної монархії у Франції 76
§ 12. Завершення формування абсолютної монархії у Франції 86
§ 13. Англія у XVI ст. 92
§ 14. Англійська революція 104
§ 15. Іспанія в XVІ ст. Національно-визвольна боротьба в Нідерландах 114
§ 16. Практичне заняття «Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи» / «Образ абсолютного монарха країн Західної Європи» (на вибір вчителя) 127
§ 17. Міжнародні відносини у XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр. 128
Узагальнення знань за розділом III 136
Тестові завдання за розділом III 137

РОЗДІЛ IV. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ У XVІ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

§ 18. Османська імперія 138
§ 19. Річ Посполита 145
§ 20. Московська держава 155
§ 21. Поява Російської імперії 167
Узагальнення знань за розділом IV 176
Тестові завдання за розділом IV 177

РОЗДІЛ V. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

§ 22. Просвітництво і промислова революція 178
§ 23. Освічений абсолютизм 192
§ 24. Міжнародні відносини XVIII ст. 202
§ 25. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США 210
§ 26. Практичне заняття «Особливості державного устрою США» / «Повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст.» (на вибір вчителя) 223
Узагальнення знань за розділом V 223
Тестові завдання за розділом V 224

РОЗДІЛ VI. СХІДНИЙ СВІТ У XVI—XVIII ст.

§ 27. Китай та Японія в XVI—XVIIІ ст. 225
§ 28. Індія та Персія в XVI—XVIIІ ст. 238
Узагальнення знань за розділом VI 245
Тестові завдання за розділом VI 246
Узагальнення до курсу «Ранній Новий час в історії людства» 247

ДОДАТКИ

Словник понять і термінів 248
Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів 251
Список використаної літератури 253