1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Всесвітня історія

Всесвітня історія : підручник для 8 класу з поглибленим вивченням

підручник 8 клас Всесвітня історія Гісем 2021 рік
НОВА програма
Гісем О., Мартинюк О.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2021
  • ISBN: 978-617-09-6957-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Передмова 3
Повторення. Вступ 4

РОЗДІЛ І. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

§ 1. Відкриття європейців 7
§ 2. Колонізація нового світу. наслідки та значення Великих географічних відкриттів 14
§ 3. Матеріальний світ і суспільство 20
§ 4. Повсякденне життя населення західної Європи 26
Практичне заняття за розділом I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин 33
Узагальнення за розділом I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин 34
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин 35

РОЗДІЛ II. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

§ 5. Гуманізм. Високе Відродження 36
§ 6. Реформація в Німеччині 44
§ 7. Поширення реформації та Контрреформації в Європі 50
§ 8. Культура епохи Бароко. народження нової європейської науки 56
Практичне заняття за розділом II. Високе Відродження. Реформація в західній Європі 65
Узагальнення за розділом II. Високе Відродження. реформація в західній Європі 67
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі 67

РОЗДІЛ III. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ в XVI—XVII ст.

§ 9. Становлення абсолютної монархії у Франції 68
§ 10. Завершення формування абсолютної монархії у Франції 75
§ 11. Володіння Габсбургів. Національно­визвольна війна в Нідерландах 81
§ 12. Англія 90
§ 13. Англійська революція 99
§ 14. Річ Посполита 107
§ 15. Міжнародні відносини в XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр. 116
Практичне заняття за розділом ІІІ. держави західної та центральної Європи в XVI—XVII ст. 124
Узагальнення за розділом ІІІ. Держави західної та центральної Європи в XVI—XVII ст. 124
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом III. Держави Західної та Центральної Європи в XVI—XVII ст. 125

РОЗДІЛ IV. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в XVII—XVIII ст.

§ 16. Османська імперія 126
§ 17—18. Московська держава 134
§ 19. Поява Російської імперії 145
§ 20. Річ Посполита у другій половині XVII — XVIII ст. 152
Практичне заняття за розділом IV. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII—XVIII ст. 161
Узагальнення за розділом IV. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII—XVIII ст. 162
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом IV. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII—XVIII ст. 163

РОЗДІЛ V. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

§ 21—22. Просвітництво та промислова революція 164
§ 23—24. Освічений абсолютизм 175
§ 25. Міжнародні відносини XVIII ст. 184
§ 26—27. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США 192
Практичне заняття за розділом V. Епоха Просвітництва 202
Узагальнення за розділом V. Епоха Просвітництва 203
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом V. Епоха Просвітництва 203

РОЗДІЛ VI. СХІДНИЙ СВІТ у XVI—XVIII ст.

§ 28—29. Китай та Японія в XVI—XVIII ст. 204
§ 30. Індія та Персія в XVI—XVIII ст. 216
Узагальнення за розділом VI. Східний світ у XVI—XVIII ст. 223
Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом VI. Східний світ у XVI—XVIII ст. 224
Узагальнення до курсу «Ранній Новий час в історії людства» 225
Плани-схеми для різних форм роботи 226
Словник 232
Основні дати та події 236