Алгебра : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Алгебра Істер 2017 рік
Істер О.
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 2017
ISBN: 978-966-11-0843-0
PDF (електронна книга)
Скачати

Навчальний матеріал підручника відповідає чинній програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ і прикладних задач. Після кожного параграфа відповідними рубриками виокремлено вправи для повторення, нестандартні задачі та задачі на застосування математики в повсякденному житті.

Шановні дев'ятикласники та дев'ятикласниці! З
Шановні вчителі! 4
Шановні батьки! 4

Розділ 1. Нерівності

§ 1. Числові нерівності 5
§ 2. Основні властивості числових нерівностей 13
§ 3. Почленне додавання і множення нерівностей 22
§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності 29
§ 5. Числові проміжки. Переріз та об’єднання множин 32
§ 6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності 41
§ 7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування 49
Завдання для перевірки знань до § 1-7 58
Вправи для повторення розділу 1 59
Фіскальна математика 66

Розділ 2. Квадратична функція

§ 8. Функції. Область визначення, область значень і графік функції 68
§ 9. Властивості функції 78
§ 10. Найпростіші перетворення графіків функцій 88
§ 11. Функція y = аx2 + bx + c, a ≠ 0, її графік і властивості 98
Завдання для перевірки знань до § 8-11 110
§ 12. Квадратна нерівність 111
§ 13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними 120
§ 14. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач 131
Завдання для перевірки знань до § 12-14 138
Вправи для повторення розділу 2 139

Розділ 3. Числові послідовності

§ 15. Числові послідовності 149
§ 16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії 155
§ 17. Сума n перших членів арифметичної прогресії 163
§ 18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії 169
§ 19. Формула складних відсотків 78
§ 20. Сума n перших членів геометричної прогресії 181
Завдання для перевірки знань до § 15-20 189
Вправи для повторення розділу 3 190

Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

§ 21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку 195
§ 22. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події 201
§ 23. Класичне означення ймовірності 211
§ 24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки 219
Завдання для перевірки знань до § 21-24 228
Вправи для повторення розділу 4 230
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 9 класу 235
Задачі підвищеної складності 236
Зразок варіанта атестаційної письмової роботи з математики 246
Відповіді та вказівки до вправ 248
Предметний покажчик 259
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0