1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Алгебра

Алгебра : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Алгебра Кравчук 2017 рік
Кравчук В., Підручна М., Янченко Г.
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2017
  • ISBN: 978-966-07-3117-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

§ 1. НЕРІВНОСТІ

1. Числові нерівності. Доведення нерівностей 6
2. Властивості числових нерівностей 13
3. Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значень виразів 20
4. Числові проміжки. Об’єднання та переріз множин 27
5. Нерівності з однією змінною. Розв’язування нерівностей 36
6. Лінійні нерівності з однією змінною 43
7. Системи нерівностей з однією змінною 50
Запитання і вправи для повторення § 1 63
Завдання для самоперевірки № 1 68

§ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

8. Функція. Область визначення та область значень функції 72
9. Властивості функцій 82
10. Перетворення графіків функцій 93
11. Функція у = ах2 104
Завдання для самоперевірки №2 109
12. Квадратична функція 111
13. Квадратні нерівності 121
14. Системи рівнянь із двома змінними 131
15. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь 141
Запитання і вправи для повторення § 2 150
Завдання для самоперевірки № 3 156

§ 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

16. Числові послідовності. Способи задания послідовностей 160
17. Арифметична прогресія та її властивості 168
18. Формула суми перших n членів арифметичної прогресії 177
19. Геометрична прогресія та її властивості 183
20. Формула суми перших n членів геометричної прогресії 193
21. Розв'язування задач, пов'язаних з арифметичною та геометричною прогресіями 197
Запитання і вправи для повторення § 3 205
Завдання для самоперевірки №4 209

§ 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І СТАТИСТИКИ

22. Основні правила комбінаторики 212
23. Випадкові події. Імовірність випадкової події 217
24. Статистичні дані 225
Запитання і вправи для повторення § 4 235
Завдання для самоперевірки №5 238
ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ 241
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ 249
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 261