1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Географія

Географія : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Географія Бойко 2017 рік
Бойко В. та ін.
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2017
  • ISBN: 978-966-07-3120-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні дев'ятикласники і дев'ятикласниці! 3

ВСТУП

4
§ 1. Що і як вивчає суспільна географія 4

РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

10
Тема 1. Національна економіка 11
§ 2. Національна економіка 11
§ 3. Економічний розвиток і структура економіки країни 16
§ 4. Чинники розміщення виробництва 23
§ 5. Суспільна та просторова організація господарства 29
Тема 2. Світове господарство 34
§ 6. Світове господарство. Міжнародний поділ праці 34
§ 7. Типи економічних систем 39
§ 8. Типи країн 43
§ 9. Просторова структура світового господарства 48
§ 10. Сучасні тенденції розвитку світового господарства 54

РОЗДІЛ II. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

60
Тема 1. Сільське господарство 61
§ 11. Сільське господарство світу 61
§ 12. Рослинництво світу 65
§ 13. Тваринництво. Сільськогосподарські пояси світу 71
§ 14. Сільське господарство України. Рослинництво 76
§ 15. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України 83
Тема 2. Лісове господарство 87
§ 16. Лісове господарство світу та України 87
Тема 3. Видобувна промисловість 91
§ 17. Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість 91
§ 18. Видобування паливних ресурсів 96
§ 19. Видобування металічних ресурсів 102
§ 20. Видобування нерудної мінеральної сировини 107

РОЗДІЛ III. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

112
Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії 113
§ 21. Електроенергетика світу 113
§ 22. Електроенергетика України 120
Тема 2. Металургійне виробництво 127
§ 23. Чорна металургія світу 127
§ 24. Кольорова металургія світу 132
§ 25. Металургійне виробництво в Україні 136
Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу 142
§ 26. Виробництво продукції хімічної і деревообробної промисловості світу 142
§ 27. Хімічне виробництво в Україні. Виробництво деревини й паперу 148
Тема 4. Виробництво машин та устаткування 153
§ 28. Машинобудування в сучасному світі 153
§ 29. Географія виробництва машин і устаткування світу 157
§ 30. Машинобудування в Україні 163
Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття 169
§ 31. Виробництво тканин, одягу, взуття у світі та Україні 169
Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв 176
§ 32. Виробництво продуктів харчування у світі 176
§ 33. Харчова промисловість України 181

РОЗДІЛ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

188
Тема 1. Транспорт 189
§ 34. Транспорт як вид економічної діяльності 189
§ 35. Географія світового транспорту 194
§ 36. Транспорт України 199
Тема 2. Торгівля 206
§ 37. Світовий ринок товарів та послуг 206
§ 38. Торгівля в Україні 211
Тема 3. Туризм 216
§ 39. Міжнародний туризм 216
§ 40. Туризм в Україні 222
Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я 227
§ 41. Наукова й освітня діяльність, охорона здоров'я у світі та Україні 227
Тема 5. Фінансова діяльність. Аутсорсинг 233
§ 42. Фінансові послуги 233
§ 43. Аутсорсинг 239

РОЗДІЛ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

244
§ 44. Політичні та демографічні проблеми 245
§ 45. Економічні та продовольчі проблеми людства 251
§ 46. Екологічні проблеми людства 255
§ 47. Сталий розвиток — стратегія людства на XXI століття 261
Додатки 266