Географія : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Географія Довгань 2017 рік
Довгань Г., Стадник О.
Видавництво: Ранок
Рік: 2017
ISBN: 978-617-09-3365-2
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3

Вступ

§ 1. Економічна географія в системі географічних наук 5

Розділ І. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка
§ 2. Національна економіка 11
§ 3. Секторальна модель економіки країни 16
§ 4. Чинники розміщення виробництва 20
§ 5. Суспільна організація виробництва та просторова організація національної економіки 25
Тема 2. Світове господарство
§ 6. Світове господарство та міжнародний поділ праці 30
§ 7. Типи економічних систем 34
§ 8. Типи країн за рівнем економічного розвитку 38
§ 9. Сучасне світове господарство 43
§ 10. Транснаціональні корпорації 48

Розділ II. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство
§ 11. Сільське господарство як складова первинного сектору 53
§ 12. Аграрні відносини 57
§ 13. Розвиток та розміщення рослинництва в Україні 61
§ 14. Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України 68
§ 15. Географія світового сільського господарства 74
Тема 2. Лісове господарство
§ 16. Лісове господарство 82
Тема 3. Добувна промисловість
§ 17. Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість 86
§ 18. Видобування мінерального палива 90
§ 19. Видобування металевих руд 96
§ 20. Видобуток неметалевої сировини 101

Розділ III. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії
§ 21. Електроенергетика. Виробництво та постачання електроенергії в Україні 106
§ 22. Електроенергетика світу 113
Тема 2. Металургійне виробництво
§ 23. Чорна металургія України 120
§ 24. Кольорова металургія України 125
§ 25. Металургійне виробництво світу 129
Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу
§ 26. Хімічне виробництво 136
§ 27. Географія хімічної промисловості 140
§ 28. Обробка та переробка деревини. Виробництво паперу 146
Тема 4. Виробництво машин та устаткування
§ 29. Виробництво машин та устаткування 152
§ 30. Транспортне й точне машинобудування 155
§ 31. Машинобудування світу 164
Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття
§ 32. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі 171
§ 33. Народні промисли в Україні 179
Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв
§ 34. Харчові продукти та їх виробництво в Україні 184
§ 35. Виробництво харчових продуктів у світі 190

Розділ IV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт
§ 36. Роль транспорту та його види 196
§ 37. Транспорт України 200
§ 38. Транспорт світу 207
Тема 2. Торгівля
§ 39. Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні 213
§ 40. Світова торгівля 218
Тема 3. Туризм
§ 41. Туризм та його види. Туризм в Україні 224
§ 42. Міжнародний туризм 230
Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я
§ 43. Наука. Освіта. Охорона здоров’я 235
Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування
§ 44. Фінансові послуги 241
§ 45. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг 246

Розділ V. Глобальні проблеми людства

§ 46. Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема 250
§ 47. Глобальні проблеми людства: сировинна та енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються 257
§ 48. Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток 263
Основні терміни та поняття 267