Геометрія: Підручник для 9 класу

підручник 9 клас Геометрія Мерзляк 2009 рік
Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
Видавництво: Гімназія
Рік: 2009
ISBN: 978-966-474-046-0
PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

Від авторів
Умовні позначення

§ 1. Розв'язування трикутників

1. Синус, косинус і тангенс кута від 0° до 180°
2. Теорема косинусів
3. Теорема синусів
4. Розв’язування трикутників
    • Тригонометрія — наука про вимірювання трикутників
5. Формули для знаходження площі трикутника
    • Зовнівписане коло трикутника

§ 2. Правильні многокутники

6. Правильні многокутники та їх властивості
   • Про побудову правильних n-кутників
7. Довжина кола. Площа круга

§ 3. Декартові координати на площині

8. Відстань між двома точками із заданими координатами. Координати середини відрізка
9. Рівняння фігури. Рівняння кола
10. Рівняння прямої
11. Кутовий коефіцієнт прямої
   • Метод координат
   • Як будували міст між геометрією та алгеброю

§ 4. Вектори

12. Поняття вектора
13. Координати вектора
14. Додавання і віднімання векторів
15. Множення вектора на число
    • Застосування векторів
16. Скалярний добуток векторів

§5. Геометричні перетворення.

17. Рух (переміщення) фігури. Паралельне перенесення.
18. Осьова і центральна симетрії. Поворот
19. Гомотетія. Подібність фігур
   • Застосування перетворень фігур при розв’язуванні задач

§ 6. Початкові відомості зі стереометрії

20. Прямі й площини у просторі
21. Пряма призма. Піраміда
22. Циліндр. Конус. Куля

Вправи для повторення курсу геометрії 9 класу
Відомості з курсу геометрії 8 класу
Відповіді та вказівки
Відповіді до завдань у тестовій формі «Перевір себе»
Предметний покажчик
Додаток. Таблиця значень тригонометричних функцій