1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Геометрія

Геометрія : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Геометрія Мерзляк 2017 рік
Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
  • Видавництво: Гімназія
  • Рік: 2017
  • ISBN: 978-966-474-295-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Від авторів 3
Умовні позначення 4

§ 1. Розв'язування трикутників

5
1. Синус, косинус і тангенс кута від 0° до 180° 5
2. Теорема косинусів 12
3. Теорема синусів 21
4. Розв’язування трикутників 29
• Тригонометрія — наука про вимірювання трикутників 33
5. Формули для знаходження площі трикутника 35
• Зовнівписане коло трикутника 44
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі 47
Головне в параграфі 1 49

§ 2. Правильні многокутники

51
6. Правильні многокутники та їхні властивості 51
• Про побудову правильних n-кутників 60
7. Довжина кола. Площа круга 62
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі 74
Головне в параграфі 2 76

§ 3. Декартові координати на площині

77
8. Відстань між двома точками із заданими координатами. Координати середини відрізка 77
9. Рівняння фігури. Рівняння кола 83
10. Рівняння прямої 89
11. Кутовий коефіцієнт прямої 95
• Метод координат 99
• Як будували міст між геометрією та алгеброю 101
Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі 102
Головне в параграфі 3 104

§ 4. Вектори

106
12. Поняття вектора 106
13. Координати вектора 114
14. Додавання і віднімання векторів 118
15. Множення вектора на число 129
• Застосування векторів 139
16. Скалярний добуток векторів 141
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі 151
Головне в параграфі 4 153

§ 5. Геометричні перетворення

157
17. Рух (переміщення) фігури. Паралельне перенесення 157
18. Осьова симетрія 167
• Перша Всеукраїнська олімпіада юних математиків 173
19. Центральна симетрія. Поворот 175
20. Подібність фігур 185
• Застосування перетворень фігур при розв’язуванні задач 200
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі 204
Головне в параграфі 5 207
21. Вправи для повторення курсу геометрії 9 класу 209
Дружимо з комп'ютером 217
Відповіді та вказівки до вправ 221
Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі 235
Предметний покажчик 236