1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Історія України

Історія України : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Історія України Гісем 2017 рік
Гісем О., Мартинюк О.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2017
  • ISBN: 978-617-09-3364-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні дев'ятикласники і дев'ятикласниці 3
§ 1. Вступ до історії України кінця XVIII — початку XX ст. 5

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії 10
§ 3. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин цієї доби 16
§ 4. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України 24
§ 5. Початок українського національного відродження 33
§ 6. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести 41
Практичне заняття. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства. Т. Шевченко та український національний рух 49
Узагальнення знань за розділом І 52

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії 53
§ 8. Початок українського національного відродження 63
§ 9. Європейська революція 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях 68
Практичне заняття. Альманах «Русалка Дністровая». Галицько-руська матиця 77
Узагальнення знань за розділом II 80

Розділ III. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§ 10. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури 81
§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури 89
Практичне заняття. Повсякденне життя 96
Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 104
Узагальнення знань за розділом III 106

Розділ IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§ 12. Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин 107
§ 13. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст. 113
§ 14. Особливості модернізації промисловості й сільського господарства 122
§ 15. Місто і село: життя в пореформену добу 130
§ 16. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст. 140
§ 17. Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст. 149
§ 18. Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи 159
Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики 166
Узагальнення знань за розділом IV 166

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 19—20. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. 168
§ 21. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—80-ті рр. XIX ст. 178
§ 22. Радикальний рух у Галичині. Особливості суспільно-політичного життя в Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст. 188
Практичне заняття. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях 199
Наш край у другій половині XIX ст. 199
Узагальнення знань за розділом V 201

Розділ VI. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

§ 23. Соціально-економічний розвиток українських земель 202
§ 24. Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні 210
§ 25. Події революції 1905—1907 рр. на українських землях 216
§ 26. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. 226
Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини 235
Узагальнення знань за розділом VI 236

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

§ 27. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст. 237
§ 28—29. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст. 240
Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель 249
Узагальнення знань за розділом VII 252

Розділ VIII. Культура України в середині XIX — на початку XX ст.

§ 30—31. Розвиток освіти й науки 253
§ 32. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст. 263
§ 33. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст. 269
Практичне заняття. Традиції та побут української сім’ї 274
Наш край на початку XX ст. 278
Узагальнення знань за розділом VIII 279
Узагальнення за курсом 280
Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою 281
Основні терміни та поняття 282
Основні події 284