Історія України : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Історія України Пометун 2017 рік
Пометун О., Гупан Н., Смагін І.
Видавництво: Оріон
Рік: 2017
ISBN: 978-617-7485-18-5
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

ВСТУП 7

Розділ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

§ 1. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин Українське козацтво після ліквідації Запорозької Січі 14
§ 2. Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XIX ст. 20
§ 3. Початок українського національного відродження в Наддніпрянській і Слобідській Україні 27
§ 4. Практичне заняття. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства 34
§ 5-6. Загальноросійські й польські визвольні рухи в першій половині XIX ст. 38
Перевірте свої знання з розділу 1 46

Розділ II. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

§ 7. Соціально-політичний та економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. 48
§ 8. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях 54
§ 9. Європейська революція 1848-1849-х років на західноукраїнських землях 61
§ 10. Практичне заняття. Галицько-руська матиця 69
Перевірте свої знання з розділу II 73

Розділ III. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця XVIII - першої половини XIX ст.

§ 11. Освіта й наука України кінця XVIII - першої половини XIX ст. 75
§ 12. Розвиток української літератури кінця XVIII - першої половини XIX ст. 83
§ 13. Розвиток музики, театра, образотворчого мистецтва й архітектури кінця XVIII - першої половини XIX ст. 90
§ 14. Практичне заняття. Повсякденне життя в першій половині XIX ст. 97
Перевірте свої знання з розділу III 101

Розділ IV. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА в другій половині XIX ст.

§ 15. Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853-1856-х років на українських землях 103
§ 16. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-1870-х років 109
§ 17. Соціально-економічний розвиток підросійської України в другій половині XIX ст. 116
§ 18. Відродження українського національного руху наприкінці 50-х - на початку 60-х років XIX ст. 123
§ 19. Український національний руху 1870-1890-х роках 130
§ 20. Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в 90-х роках XIX ст. 136
§ 21. Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики 143
Перевірте свої знання з розділу IV 146

Розділ V. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині XIX ст.

§ 22. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. 148
§ 23. Українське національне відродження XIX ст. на західноукраїнських землях 155
§ 24. Суспільно-політичне життя західноукраїнських земель у 80-90-х роках XIX ст. 163
§ 25. Радикальний рух і політичні партії в Галичині 171
§ 26. Практичне заняття. Особливості культурницького й політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях 178
Перевірте свої знання з розділу V 183

Розділ VI. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ на початку XX ст.

§ 27. Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини 185
§ 28. Український політичний і національний рух на початку XX ст. 192
§ 29. Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини 199
§ 30. Політичне й громадське життя в Наддніпрянщині в 1905-1907-х роках 203
§ 31. Наддніпрянська Україна в 1907-1914-х роках 210
Перевірте свої знання з розділу VI 219

Розділ VII. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ на початку XX ст.

§ 32. Соціально-економічний розвиток краю на початку XX ст. 221
§ 33-34. Національне піднесення в західноукраїнських землях на початку XX ст. 227
§ 35. Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель 240
Перевірте свої знання з розділу VII 244

Розділ VIII. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині XIX - на початку XX ст.

§ 36. Зрушення в соціокультурному житті України в середині XIX - на початку XX ст. 246
§ 37. Особливості розвитку культурного життя в середині XIX - на початку XX ст. 256
§ 38. Розвиток живопису й архітектури 266
§ 39. Практичне заняття. Традиції і побут української сім’ї у другій половині XIX - на початку XX ст. 274
Перевірте свої знання з розділу VIII 281
Альбом карт 282
Рейтинг: 3.7 з 5 (3 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0