1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Історія України

Історія України: Підручник для 9 класу

підручник 9 клас Історія України Реєнт 2009 рік
Реєнт О., Малій О.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2009
  • ISBN: 978-966-504-922-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

У підручнику висвітлено історію України від кінця XVIII до кінця XIX ст., коли її землі перебували у складі двох імперій — Російської та Австрійської (згодом — Австро-Угорської).
Ретельно розроблений методичний апарат допоможе глибшому засвоєнню навчального матеріалу, адекватному оцінюванню знань та вмінь учнів.

Юні друзі!
Вступ

Тема 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX століття

§1. Від етносу до нації
§2. «Український проект»

Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX століття

§3. Включення українських земель до складу Російської імперії
§4. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії
§5. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої третини XIX ст.
§6. Початок національного відродження
§7. Національне відродження в західноукраїнських землях
§8. Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи в українських землях у 20–30-х роках XIX ст.

Тема 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX століття

§9. Сільське господарство в українських землях
§10. Початок промислової революції
§11. Повсякденне життя українців у селі та місті
§12. Соціальна боротьба в першій половині XIX ст.
§13. Селянські рухи в першій половині XIX ст.
§14. Кирило-Мефодіївське братство
§15. Національно-визвольний рух у західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії

Тема 4. Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX століття

§16. Особливості розвитку культури
§17. Нова українська література і театр
§18. Розвиток мистецтва і архітектури в українських землях

Тема 5. Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині XIX століття

§19. Зміни в сільському господарстві
§20. Аграрні відносини в другій половиш XIX ст.
§21. Розвиток промисловості
§22. Розвиток торгівлі та міст
§23. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст. у підросійській Україні

Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху

§24. Українофільський культурницький етап визвольного руху
§25. Початок політичного етапу визвольного руху в українських землях

Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині XIX століття

§26. Суспільно-політичний рух наприкінці 50-х - у 60-х роках XIX ст. Виникнення громад
§27. Основні течії суспільно-політичного руху 50-60-х років XIX ст. у західноукраїнських землях
§28. Відродження громадівського руху в 70 90-х роках XIX ст.
§29. Діяльність галицьких народовців у другій половині 70-х - 90-х роках XIX ст.
§30. Радикальний рух у Галичині. «Новоерівська» політика народовців

Тема 8. Культурне життя України в другій половині XIX століття

§31. Розвиток освіти і науки в другій половині XIX ст.
§32. Літературний і мистецькі процеси в другій половині XIX ст.
§33. Церковно-релігійне життя в другій полонині XIX ст. Українські підприємці-благодійники

Тема 9. Наш край у другій половині XVIII - у XIX столітті

§34. Особливості модернізації регіону та краю в другій половині XVIII - у середині XIX ст.
§35. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60-70-х років XIX ст. на становище краю

Підсумкове оцінювання
Хронологія подій
Словник історичних термінів і понять
Література