1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Історія України

Історія України : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Історія України Струкевич 2017 рік
Струкевич О.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2017
  • ISBN: 978-966-349-624-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Навчальний матеріал підручника відповідає чинній програмі з історії України. Підручник доповнений рубриками «Історичний факт», «Історичне джерело», «На думку вченого», у яких наведена додаткова інформація з відповідних тем. Глибше осягнути матеріал допоможуть також уривки з історичних документів, численні ілюстрації та мапи. Запитання та завдання сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.

Від автора З
Повторення. Ранній Новий час в історії України 4
Вступ. XIX ст. в історії Європи й України 6

РОЗДІЛ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 1. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин 15
§ 2. Соціально-економічний стан Наддніпрянської України в першій половині XIX ст 22
§ 3. Українське національне відродження в Наддніпрянській Україні 29
§ 4. Кирило-Мефодіївське братство 35
§ 5. Загальноросійський і польський визвольні рухи на теренах України 40
Практичне заняття 1. Тарас Шевченко й український національний рух 46
Узагальнення до розділу 1 48

РОЗДІЛ II. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 6. Українські землі в складі Австрійської імперії 50
§ 7. Пробудження національного життя в Західній Україні 56
§ 8. Європейська революція 1848-1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії 62
Практичне заняття 2. Альманах «Русалка Дністровая» 68
Узагальнення до розділу II 70

РОЗДІЛ III. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 9. Освіта і наука в Україні наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст 71
§ 10. Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови 77
§ 11. Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура 83
Практичне заняття 3. Повсякденне життя українців у селі та місті 89
Узагальнення до розділу III 91

РОЗДІЛ IV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині XIX ст.

§ 12. Україна в міжнародних відносинах у середині XIX ст 92
§ 13. Селянська реформа 1861 р. та реформи 1860-1870-х років 98
§ 14. Модернізаційні процеси в господарському житті України 103
§ 15. Українське суспільство в другій половині XIX ст 110
§ 16. Громадівський рух 1860-х — початку 1870-х років 116
§ 17. Розгортання громадівського руху в останні десятиліття XIX ст 122
Практичне заняття 4. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики 129
Узагальнення до розділу IV 131

РОЗДІЛ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині XIX ст.

§ 18. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель 132
§ 19. Формування основних течій західноукраїнського суспільно-політичного руху 139
§ 20. Суспільно-політичний рух у Західній Україні в 1880-1890-х роках 145
§ 21. Політизація західноукраїнського руху 151
Практичне заняття 5. Особливості культурницького й політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях 158
Узагальнення до розділу V 160

РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА на початку XX ст. ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

§ 22. Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України 161
§ 23. Політизація українського національного руху 168
§ 24. Революція 1905-1907 рр. в Україні 175
§ 25. Господарське, політичне й культурне життя України в 1907-1914 рр 181
Практичне заняття 6. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини 188
Узагальнення до розділу VI 190

РОЗДІЛ VII. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ на початку XX ст. ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

§ 26. Соціально-економічне становище Галичини, Буковини й Закарпаття на початку XX ст 191
§ 27. Політичне й національно-культурне життя Західної України на початку XX ст 197
§ 28. Радикалізація настроїв українства. Буковина та Закарпаття на початку XX ст 203
Практичне заняття 7. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення українських земель 209
Узагальнення до розділу VII 211

РОЗДІЛ VIII. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині XIX — на початку XX ст.

§ 29. Українське суспільство, освіта, наука в умовах модернізації 212
§ 30. Українські література й театр 218
§ 31. Живопис та архітектура 225
Практичне заняття 8. Традиції й побут української сім’ї 232
Узагальнення до розділу VIII 236