1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Історія України

Історія України: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Історія України Турченко 2009 рік
Турченко Ф., Мороко В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2009
  • ISBN: 978-966-504-921-0
  • PDF (електронна книга)
Скачати

У підручнику подано систематизований виклад історичних подій і аналіз процесів, що відбувалися в Україні на прикінці XVIII- у XIX ст. У тісному зв’язку з модернізаційними процесами і становленням індустріального суспільства розглядається українське національне відродження. Авторами запропоновано методичний апарат із розглянутою системою питань і завдань, використовано методику критичного мислення. У виданні вміщено різноманітні ілюстрації, історичні картки і документи, словник термінів, хронологічну талбицю.

ВСТУП 3
ТЕМА 1 Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст.
§ 1. Визрівання умов для розгортання національного відродження  10
§ 2. Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху 20
ТЕМА 2 Українські землі у складі Російської та Австрійської Імперій наприкінці XVIII у першій третині XIX ст.
§ 3. Включення українських земель до складу Російської імперії 28
§ 4. Українські землі у складі Австрійської імперії 37
§ 5. Українські землі в системі міжнародних відносин 45
§ 6. Суспільно політичний рух у Наддніпрянській Україні 52
§ 7. Українське національне відродження в західноукраїнських землях 58
§ 8. Масонство і декабристи в Україні. Польський визвольний рух 65
Узагальнювальний урок 75
ТЕМА 3 Соціально економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.
§ 9. Сільське господарство і аграрні відносини в українських землях на початку XIX ст 82
§ 10. Зародження ринкових відносин. Початок промислової революції 89
§ 11. Зростання міст і розвиток торгівлі. Повсякденне життя  98
§ 12. Соціальна боротьба 106
§ 13. Кирило Мефодіївське братство. Т. Шевченко в національному відродженні 114
§ 14. Національно визвольний рух на західноукраїнських землях у час піднесення революції 1848 1849 рр 122
§ 15. Західна Україна в період завершення революції 127
Узагальнювальний урок 134
ТЕМА 4 Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII у першій половині XIX ст.
§ 16. Особливості розвитку культури. Освіта і наука 142
§ 17. Розвиток українського мистецтва 152
§ 18. Традиційно побутова культура, релігійне життя 160
Узагальнювальний урок 171
ТЕМА 5 Модернізація українського суспільства в середині другій половині XIX ст.
§ 19. Сільське господарство Західної України після аграрної реформи 1848 р 176
§ 20. Селянська реформа в Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському господарстві 182
§ 21. Промисловий розвиток України 194
§ 22. Зміни в соціальній структурі. Міста і торгівля 205
§ 23. Реформи адміністративно політичного управління. Модернізація повсякденного життя 214
ТЕМА 6 Національна ідея. Український культурницький і політичний етапи визвольного руху
§ 24—25. Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху 226
ТЕМА 7 Суспільно політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.
§ 26. Визвольний рух наприкінці 50 х на початку 60 х років XIX ст. у Наддніпрянській Україні 240
§ 27. Основні течії суспільно політичного руху 50-60-х років XIX ст. на західноукраїнських землях 249
§ 28. Український національний і російський громадсько політичний рухи у Наддніпрянщині в 70 90 ті роки XIX ст 257
§ 29. Піднесення національно визвольного руху в Західній Україні у другій половині 70-х – 90-ті роки XIX ст 269
§ 30. Утворення українських політичних партій Галичини 277
Узагальнювальний урок 282
ТЕМА 8 Культурне життя України у другій половині XIX ст.
§ 31. Особливості розвитку культури. Освіта і наука 296
§ 32. Література, театр і музика 308
§ 33. Монументальне й образотворче мистецтво. Меценати 318
§ 34. Музеї. Народне мистецтво та повсякденне життя 325
ТЕМА 9 Наш край наприкінці XVIII у XIX ст.
§ 35. Рідний край наприкінці XVIII у першій половині XIX ст 334
§ 36. Друга половина XIX ст. Особливості модернізації господарського і повсякденного життя 336
§ 37. Духовне життя й особливості розвитку культури у другій половині XIX ст 337
Додатки
Словник термінів 339
Хронологічна таблиця 343
Список рекомендованої літератури 346
Список рекомендованих інтернет ресурсів 347