Хімія: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Хімія Буринська 2009 рік
Буринська Н., Величко Л.
Видавництво: Перун
Рік: 2009
ISBN: 978-966-569-262-1
PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

Як користуватися підручником
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії
Повторення основних питань курсу хімії 8-го класу
§1. Основні класи неорганічних сполук
Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач
§2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома
§3. Хімічний зв’язок

Розділ І. Розчини

§4. Поняття про дисперсні системи та їх значення
§5. Поняття про колоїдні розчини
§6. Поняття про істинні розчини
§7. Розчинність речовин у воді
§8. Вода — полярний розчинник
§9. Кількісний склад розчину
Практична робота 2. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини
§10. Електролітична дисоціація
§11. Дисоціація електролітів у водних розчинах
§12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння
Практична робота 3. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів

Розділ II. Хімічні реакції

§13. Класифікація хімічних реакцій
§14. Окисно-відновні реакції
§15. Енергетичний ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння
§16. Швидкість хімічних реакцій
§17. Каталіз
§18. Хімічна рівновага

Розділ III. Найважливіші органічні сполуки

§19. Що таке органічні сполуки
§20. Метан
§21. Гомологи метану
§22. Етилен і ацетилен
§23. Поліетилен
§24. Метанол і етанол
§25. Гліцерин
§26. Оцтова кислота
Практична робота 4. Властивості оцтової кислоти
§27. Жири
§28. Вуглеводи. Глюкоза
§29. Сахароза
§30. Крохмаль
§31. Целюлоза
§32. Амінокислоти
§33. Білки
§34. Нуклеїнові кислоти
§35. Природні й синтетичні органічні сполуки
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач на розпізнавання органічних речовин
§36. Місце хімії серед наук про природу
§37. Роль хімії в житті суспільства
Відповіді до завдань
Тлумачний словничок
Іменний покажчик
Предметний покажчик

Рейтинг: 4.3 з 5 (11 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0