1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Основи здоров’я

Основи здоров’я : підручник дпя 9 класу

підручник 9 клас Основи здоров’я Бех 2017 рік
Бех І. та ін.
  • Видавництво: Алатон
  • Рік: 2017
  • ISBN: 978-966-2663-48-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Про що цей підручник 4
Умовні позначення 5
Корисні поради для ефективного навчання 6

Розділ 1. Здоров’я людини

§ 1. Феномен життя і здоров’я людини 11
§ 2. Життя як проект 18
§ 3. Сучасне уявлення про здоров’я 27
§ 4. Чинники впливу на здоров’я 34
Підсумкові завдання до Розділу 1 39

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

§ 5. Оцінка рівня фізичного здоров’я 43
§ 6. Рухова активність 48
§ 7. Біологічні ритми і здоров'я 55
§ 8. Особиста гігієна 61
§ 9. Принципи здорового харчування 65
§ 10. Харчування і контроль маси тіла 72
§ 11. Моніторинг фізичної форми 78
Підсумкові завдання до розділу 2 84

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

§ 12. Стратегія самореалізації 88
§ 13. Життєве самовизначення 95
§ 14. Емоційна саморегуляція 101
§ 15. Уміння вчитися 109
§ 16. Способи ефективного навчання 116
§ 17. Характер і цінності 123
§ 18. Самооцінка характеру 128
§ 19. Самовиховання характеру 137
Підсумкові завдання до розділу 3 141
Розділ 4. Соціальна складова здоров’я
Глава 1. Соціальне благополуччя  
§ 20. Ефективне спілкування 145
§ 21. Формування здорових стосунків 150
§ 22. Цінність родини 155
§ 23. Репродуктивне здоров’я молоді 162
§ 24. Школа майбутніх батьків 167
§ 25. ВІЛ/СНІД: виклик людині 171
§ 26. ВІЛ/СНІД: виклик людству 180
Підсумкові завдання до глави і розділу 4 186
Глава 2. Сучасний комплекс проблем безпеки  
§ 27. Рівні, види і заходи безпеки 190
§ 28. Національна безпека України 195
§ 29. Розвиток людства і глобальні небезпеки 202
§ 30. На шляху до сталого розвитку 209
Підсумкові завдання до глави 2 розділу 4 218
Словничок термінів 220