Українська мова: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Українська мова Ющук 2017 рік
Ющук І.
Видавництво: Богдан
Рік: 2017
ISBN:
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник укладено відповідно до чинної програми з української мови для 9 класу. Навчальний матеріал спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

Вступ 5
§ 1. Розвиток української мови 6
Повторення 9
§ 2. Будова речення 10
§ 3. Розділові знаки при однорідних членах речення 16
§ 4. Виділення відокремлених членів речення та внесень 21
Пряма й непряма мова 27
§ 5. Поняття про пряму мову й слова автора 28
§ 6. Розділові знаки при прямій мові 30
§ 7. Заміна прямої мови непрямою 34
§ 8. Авторська передача чужого мовлення 37
§ 9. Цитати 40
Складне речення 47
§ 10. Загальне поняття про складне речення 48
§ 11. Особливості побудови складних речень 51
§ 12. Коми в складносурядних і складнопідрядних реченнях 56
§ 13. Інші розділові знаки в складносурядних і складнопідрядних реченнях 61
Складносурядне речення 69
§ 14. Будова складносурядних речень 70
§ 15. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення 74
Складнопідрядне речення 83
§ 16. Поняття про складнопідрядне речення 84
§ 17. Будова складнопідрядних речень 86
§ 18. Види підрядних речень 91
§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними підметовими й додатковими 96
§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними присудковими й означальними 100
§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри й ступеня 105
§ 22. Складнопідрядні речення з підрядними місця 109
§ 23. Складнопідрядні речення з підрядними часу й умови 113
§ 24. Складнопідрядні речення з підрядними причини й мети 117
§ 25. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими 122
§ 26. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими й супровідними 125
§ 27. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 130
§ 28. Складні речення із сурядністю й підрядністю 137
Складне безсполучникове речення 143
§ 29. Особливості складних безсполучникових речень 144
§ 30. Кома і крапка з комою в складному безсполучниковому реченні 148
§ 31. Двокрапка в складному безсполучниковому реченні 151
§ 32. Тире в складному безсполучниковому реченні 154
Складна синтаксична конструкція 161
§ 33. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком 162
§ 34. Період 166
Текст як одиниця мовлення 173
§ 35. Текст, його основні ознаки 174
§ 36. Синтаксична єдність 177
§ 37. Будова синтаксичних єдностей 179
§ 38. Абзац 183
Систематизація й узагальнення вивченого у 8-9 класах 191
§ 39. Розбір речень 192
§ 40. Вживання коми та інших розділових знаків у простому реченні 195
§ 41. Вживання коми та інших розділових знаків у складному реченні 199
Додаток  
Пунктуація (основні правила) 203
Відповіді до завдань «Постав собі оцінку» 209
Відповіді до вправ 210