1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Всесвітня історія

Всесвітня історія : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Всесвітня історія Гісем 2017 рік
Гісем О., Мартинюк О.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2017
  • ISBN: 978-617-09-3368-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні дев'ятикласники і дев'ятикласниці! 3

ВСТУП

§ 1. Місце другої частини Нового часу у всесвітній історії 5

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

§ 2. Початок Великої французької революції кінця XVIII ст. 13
§ 3. Завершення Великої французької революції кінця XVIII ст. 20
§ 4. Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта 27
§ 5. Наполеонівські війни та їх наслідки 35
Практичне заняття. Утвердження принципів громадянського рівноправ'я: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона 41

РОЗДІЛ II. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ (1815—1870 рр.)

§ 6. Початок становлення індустріального суспільства 42
Практичне заняття. Суспільні наслідки промислової революції (перевороту). Зміни в житті й побуті різних верств населення 49
§ 7. Велика Британія 53
§ 8. Франція. Бельгійська революція 60
§ 9. Німеччина та Італія 67
§ 10. Австрійська та Російська імперії 74
§ 11. Революції 1848—1849 рр 84
§ 12. Об'єднання Німеччини. Об'єднання Італії 92
§ 13. Сполучені Штати Америки 98
§ 14. Утворення незалежних держав у Латинській Америці 109
Узагальнення знань за розділами I, II 116

РОЗДІЛ III. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 15. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки 117
Практичне заняття. Еволюція європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності 123
§ 16. Франція 125
§ 17. Німеччина 136
§ 18. Велика Британія 142
§ 19. Італія 148
§ 20. Сполучені Штати Америки 153
§ 21. Російська імперія 160
§ 22. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна 1877—1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах 175
Узагальнення знань за розділом III 187

РОЗДІЛ IV. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина XIX — початок XX ст.)

§ 23. Японія 188
§ 24. Китай 196
§ 25. Спроби модернізації Османської імперії. Молодотурецька революція 1908 р. Спроби модернізації Ірану (Персії). Революція 1905—1911 рр 204
Практичне заняття. Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів 211
§ 26. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст. 219

РОЗДІЛ V. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (кінець XVIII — початок XX ст.)

§ 27. Наука і техніка 226
§ 28. Література та мистецтво 235
Практичне заняття. Зародження масової культури 247
Узагальнення знань за розділами IV, V 249
Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття 250
Основні терміни та поняття 252