Фізика : підручник для 9 класу

Обкладинка підручника 9 клас Фізика Бар’яхтар 2017 рік
  • Бар’яхтар В. та ін.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2017
  • ISBN: 978-617-09-3356-0
Скачати
Передмова 3

Розділ І. Магнітне поле

§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле 6
§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі 10
§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика 15
§ 4. Сила Ампера 19
§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера 24
§ 6. Електромагніти та їх застосування 28
Лабораторна робота № 1 32
§ 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець 34
§ 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм 39
Лабораторна робота № 2 45
Підбиваємо підсумки розділу І 48
Завдання для самоперевірки до розділу І 50
Енциклопедична сторінка 52
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень 54

Розділ II. Світлові явища

§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла 56
§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення 61
§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало 67
Лабораторна робота № 3 73
§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла 75
Лабораторна робота № 4 83
§ 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори 85
§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи 89
§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи 93
Лабораторна робота № 5 99
§ 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція 100
Підбиваємо підсумки розділу II 104
Завдання для самоперевірки до розділу II 106
Енциклопедична сторінка 108
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень 110

Розділ III. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі 112
§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук 118
Лабораторна робота № 6 124
§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі 126
§ 20. Шкала електромагнітних хвиль 130
§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація 135
Енциклопедична сторінка 139
Підбиваємо підсумки розділу III 140
Завдання для самоперевірки до розділу III 142
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень 144

Розділ IV. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи 146
§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання 151
§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів 157
§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри 163
§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор 168
§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики 174
Підбиваємо підсумки розділу IV 178
Завдання для самоперевірки до розділу IV 180
Енциклопедична сторінка 182
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень 184

Розділ V. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху 186
§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати 192
§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона 199
§ 31. Другий закон Ньютона 203
§ 32. Третій закон Ньютона 206
§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння 209
§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння 215
§ 35. Рух тіла під дією кількох сил 221
§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу 226
§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики 231
§ 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах 235
Лабораторна робота № 7 241
§ 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження 243
§ 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес 250
Енциклопедична сторінка 255
Підбиваємо підсумки розділу V 256
Завдання для самоперевірки до розділу V 258
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень 260
Фізика та екологія. Альтернативні джерела енергії 261
Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць 266
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки 266
Алфавітний покажчик 268

Зворотній зв’язок

Довідка