Номер 45

Рівняння а) і г) мають один розв’язок, а рівняння б) і в) — жодного.