Номер 1

1. На якому місці в записі числа стоїть розряд одиниць? Першому справа.
Розряд десятків? Другому справа.
Розряд сотень? Третьому справа.
Який із цих розрядів найвищий? Сотень.
Найнижчий? Одиниць.