Номер 121

Одна тисяча один, одна тисяча два, одна тисяча три, одна тисяча чотири, одна тисяча п’ять, одна тисяча шість, одна тисяча сім, одна тисяча вісім, одна тисяча дев’ять, одна тисяча десять

Одна тисяча двісті тридцять п'ять, одна тисяча двісті тридцять шість, одна тисяча двісті тридцять сім, одна тисяча двісті тридцять вісім, одна тисяча двісті тридцять дев’ять, одна тисяча двісті сорок, одна тисяча двісті сорок один, одна тисяча двісті сорок два.