1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 100

1. Запиши лише ті вирази, у результаті обчислення яких отримаємо менше, ніж 640. Прочитай значення виразів у порядку спадання.

2) 5 · 127 = 635
1) 106 · 6 = 636
4) 8 · 55 = 440
3) 30 · 30 = 690

2. Професор математики записав для Вивчайка сполучний закон множення:
a · b · c = (a · b) · c = a · (b · c)
Добуток не залежить від того, яким способом згруповані його множники.
Перевір сполучний закон для таких значень змінних: a = 4, b = 2, с = 3.

4 · 2 · 3 = (4 · 2) · 3 = 4 · (2 · 3) = 24

4. Застосуй, де зручно, переставний чи сполучний закон множення і виконай обчислення.

3 · 4 · 5 = 3 · (4 · 5) = 3 · 20 = 60
5 · 7 · 6 = (5 · 6) · 7 = 30 · 7 = 210
10 · 9 · 8 = (9 · 8) · 10 = 720
8 · 7 · 5 = (8 · 5) · 7 = 280

5. Віктор записав число 13. Уляна спочатку збільшила його удвічі, а тоді – ще утричі. Яке число одержала Уляна? Розв'яжи задачу двома способами за схемами.

1) 13 · 2 · 3 = 78
2) 13 · (2 · 3) = 78

6. Знайди для кожної рівності відповідний закон.

10 · 60 = 60 · 10 - переставний закон множення
105 + 92 = 92 + 105 - переставний закон множення
(m · n) · k = m · (n · k) - сполучний закон множення
230 + 37 + 13 = 230 + (37 + 13) - сполучний закон додавання
(30 · 2) · 5 = 30 · (2 · 5) - сполучний закон множення
(а + b) + с = а + (b + с) - сполучний закон додавання
b · с = с · b - переставний закон множення
х + у = у + х - переставний закон додавання

7. Після пікніка хлопці можуть все прибрати за 12 хв, а дівчатка – за 8 хв. Якщо діти прибиратимуть разом, їм знадобиться більше чи менше часу, ніж 12 хв? Ніж 8 хв? Поясни свою думку.

Хл. - 12 хв.
Дівч. - 8 хв.
Разом - 12 хв. - ?, 8 хв. - ?

1) 12 + 8 = 20 (хв.) - разом
2) 20 : 2 = 10 (хв.)

Відповідь: їм знадобиться менше, ніж 12 хвилин, але більше, ніж 8 хвилин

8. Мама почистила великі та малі стручки квасолі. Усього – 192 квасолини. 21 великий стручок містив по 7 квасолин кожен. А в малих стручках було по 5 квасолин у кожному. Скільки малих стручків квасолі почистила мама?

В. - 21 стр. по 7 вкасол.
М. - ? стр. по 5 квасол.
Всього - 192 квас.

1) 7 · 21 = 147 (кв.) - у великих стручках
2) 192 - 147 = 45 (кв.) - у малих стручках
3) 45 : 5 = 9 (стр.)

Відповідь: 9 малих стручків квасолі почистила мама

9. Дві сестри принесли з городу 36 стручків гороху.
Молодша сестра може почистити весь горох за 6 хв.
Старша сестра може почистити весь горох за 9 хв.
1) Якщо сестри чиститимуть горох разом, то їм потрібно для цього:
а більше ніж 9 хв.;
б менше ніж 6 хв.;
в більше ніж б хв, але менше ніж 9 хв.
2) Скільки стручків гороху почистить кожна сестра за 1 хв? А обидві сестри за 1 хв?
3) Перевір множенням, чи встигнуть сестри почистити всі стручки за 3 хв, якщо працюватимуть разом. А за 4 хв?

1) б;
2) 36 : 6 = 6 (стр.) - молодша сестра за 1 хвилину
36 : 9 = 4 (стр.) - старша сестра за 1 хвилину
6 + 4 = 10 (стр.) - обидві за 1 хвилину;
3) 10 · 3 = 30 (хв.) - ха 3 хвилини
10 · 4 = 40 (хв.) - за 4 хвилини - встигнуть почистити весь горох.

10. Підбери пари чисел, що дають добуток між 500 і 600.
перший множник: 62, 85, 106
другий множник: 5, 7, 9

62 · 9 = 558
85 · 7 = 595
106 · 5 = 530

11. Знайди значення виразів m + 4 · n та (m + 4) · n,
якщо m = 2, n = 113. Що в них цікавого? Прочитай вирази.

2 + 4 · 113 = 454
(2 + 4) · 113 = 678

12. Бабуся напекла булочок удвічі більше, ніж тістечок. Коли вона спекла ще 10 тістечок, булочок і тістечок стало порівну. Скільки булочок напекла бабуся?

20 булочок спекла бабуся