1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 105

1. Обчисли. Знайди в таблиці значення виразів і відповідні букви. Прочитай прислів'я.

1) 84 : 7 = 12

2) 96 : 6 = 16

3) 52 : 2 = 26

4) 2 · 19 = 38

5) 45 · 2 = 90

6) 178 – 80 = 98

7) 25 · 4 = 100

8) 153 + 50 = 203

9) 123 · 2 = 246

10) 936 : 3 = 312

11) 406 + 194 = 600

12) 1000 – 213 = 787

Роботящі руки гори вернуть!

2. Козачки збудували будинок за 16 тижнів. Скільки днів будували будинок?

За 112 днів.

3. Щоб уставити 16 шибок у вікна, Писар і Дзиґа разом витрачають 2 дні. Писар, працюючи сам, може вставити 12 шибок за 4 дні. Скільки шибок уставив би Дзиґа за день, працюючи сам?

П. — 12 ш. за 4 дн.
Дз. — ? ш. за 1 д.
Разом — 16 ш. — 2 дн.

1) 16 : 2 = 8 (ш.) — за 1 день разом;

2) 12 : 4 = 3 (ш.) — Писар за 1 день

3) 8 – 3 = 5 (ш.).

Відповідь: 5 шибок уставив би Дзиґа за день, працюючи сам.

4. Щоб прибрати будинок, потрібно на 63 л води менше, ніж для поливання ялинок. Для прибирання будинку козачки принесли 6 відер води, по 9 л у кожному. Скільки таких відер води слід принести козачкам для поливання ялинок?

Пол. ял. — ? в., на 63 л більше, ніж пр. буд.
Пр. буд. — 6 в. по 9 л

1) 9 · 6 = 54 (л) — на приб. будинку;

2) 54 + 63 = 117 (л) — на полив ялинок;

3) 117 : 9 = 13 (в.).

Відповідь: потрібно 13 відер води.

5. Склади вирази й обчисли їх. Прочитай кожну рівність, починаючи з останньої дії.
1) Різницю чисел 102 і 98 помножити на суму чисел 19 і 13.
2) Від добутку чисел 234 і 2 відняти частку чисел 95 і 5.
3) До частки чисел 81 і 3 додати різницю чисел 540 і 450.
4) Добуток чисел б і 16 поділити на суму чисел 48 і 48.

1) (102 – 98) · (19 + 13) = 128;

2) 234 · 2 – 95 : 5 = 448;

3) 81 : 3 + 540 – 450 = 117;

4) 6 · 16 : (48 + 48) = 1.

6. Козачки роблять ранкову гімнастику. Знайди невідомі дані.

1) 45 : 9 = 5 (хв.) — Писар виконує одну вправу;

2) 3 · 15 = 45 (хв) — Дзиґа виконує всі вправи;

3) 48 : 4 = 12 (вправ) — виконує Відчайдух.

7. Прочитай вираз різними способами: 15 · k – 98 : k. Знайди його значення при k = 7.

15 · 7 – 98 : 7 = 91

8. Козачки пропонують тобі логічні завдання.
1) Добери відповідні цифри у кольорові квадратики.
2) Знайди правило, за яким записували числа Визнач решту чисел.

1) 15 · 3 = 45
12 · 5 = 60
48 : 3 = 16
72 : 4 = 18
17 · 3 = 51
25 · 4 = 100
72 : 6 = 12
42 : 3 = 14

2)
 4   60  15
48        45
12  36   3
 20   80   4
100        252
  5   315  63

Повідомити про помилку