1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 105

1. Обчисли. Знайди в таблиці значення виразів і відповідні букви. Прочитай прислів'я.

1) 84 : 7 = 12
2) 96 : 6 = 16
3) 52 : 2 = 26
4) 2 • 19 = 38
5) 45 • 2 = 90
6) 178 - 80 = 98
7) 25 • 4 = 100
8) 153 + 50 = 203
9) 123 • 2 = 246
10) 936 : 3 = 312
11) 406 + 194 = 600
12) 1000 - 213 = 787
Роботящі руки гори вернуть!

2. Козачки збудували будинок за 16 тижнів. Скільки днів будували будинок?

За 112 днів.

3. Щоб уставити 16 шибок у вікна, Писар і Дзиґа разом витрачають 2 дні. Писар, працюючи сам, може вставити 12 шибок за 4 дні. Скільки шибок уставив би Дзиґа за день, працюючи сам?

П. - 12 ш. за 4 дн.
Дз. - ? ш. за 1 д.
Разом - 16 ш. - 2 дн.

1) 16 : 2 = 8 (ш.) - за 1 день разом
2) 12 : 4 = 3 (ш.) - Писар за 1 день
3) 8 - 3 = 5 (ш.)

Відповідь: 5 шибок уставив би Дзиґа за день, працюючи сам

4. Щоб прибрати будинок, потрібно на 63 л води менше, ніж для поливання ялинок. Для прибирання будинку козачки принесли 6 відер води, по 9 л у кожному. Скільки таких відер води слід принести козачкам для поливання ялинок?

Пол. ял. - ? в., на 63 л більше, ніж пр. буд.
Пр. буд. - 6 в. по 9 л

1) 9 • 6 = 54 (л) - на приб. будинку
2) 54 + 63 = 117 (л) - на полив ял.
3) 117 : 6 = 19 (в.) - ост. 3
Відповідь: потрібно 19 відер води
! У задачі можлива помилка в умові, бо є остача!

5. Склади вирази й обчисли їх. Прочитай кожну рівність, починаючи з останньої дії.
1) Різницю чисел 102 і 98 помножити на суму чисел 19 і 13.
2) Від добутку чисел 234 і 2 відняти частку чисел 95 і 5.
3) До частки чисел 81 і 3 додати різницю чисел 540 і 450.
4) Добуток чисел б і 16 поділити на суму чисел 48 і 48.

1) (102 - 98) • (19 + 13) = 128
2) 234 • 2 - 95 : 5 = 448
3) 81 : 3 + 540 - 450 = 117
4) 6 • 16 : (48 + 48) = 1

6. Козачки роблять ранкову гімнастику. Знайди невідомі дані.

1) 45 : 9 = 5 (хв.) - Писар виконує одну вправу
2) 3 • 15 = 45 (хв) - Дзиґа виконує всі вправи
3) 48 : 4 = 12 (вправ) - виконує Відчайдух

7. Прочитай вираз різними способами: 15• k - 98 : k. Знайди його значення при k = 7.

15 • 7 - 98 : 7 = 91

8. Козачки пропонують тобі логічні завдання.
1) Добери відповідні цифри у кольорові квадратики.
2) Знайди правило, за яким записували числа Визнач решту чисел.

1) 15 • 3 = 45
12 • 5 = 60
48 : 3 = 16
72 : 4 = 18
17 • 3 = 51
25 • 4 = 100
72 : 6 = 12
42 : 3 = 14
2)
 4   60  15
48        45
12  36   3
 20   80   4
100        252
  5   315  63