1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 109

1. Щоб патрулювати Чорне море, козачки збудують козацьку чайку.
Окрім деревини, козачкам потрібно купити:
• 9 пудів заліза;
• 15 діжок смоли;
• 100 аршинів полотна;
• 17 сажнів мотузки.
1) Скільки кілограмів заліза потрібно купити для козацької чайки?
2) Скільки кілограмів смоли ...?
3) Скільки метрів полотна ...?
4) Скільки метрів мотузки ...?

1) 144 кг заліза
2) 120 кг смоли
3) 70 м полотна
4) 34 метри мотузки

2. Козацька чайка матиме з кожного боку по 9 весел. Усього в чайці буде плисти 36 веслярів.
1) Скільки веслярів закріплено за кожним веслом на козацькій чайці?
2) Скільки козачків буде у трьох таких чайках?
3) Скільки козачків залишиться на березі, якщо всього до Одеси прибуде 300 осіб?

1) По 2 веслярі
2) 108 козачків
3) 192 козачки

3. 64 козачки, які вийдуть у море, поділилися для тренувань на кілька команд, по 16 козачків у кожній. На скільки команд поділилися козачки?

Спробую 64 : 16 способом послідовного ділення.
Оскільки 64 ділиться на 8, тоді 64 : 16

(8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 4

4. Обчисли частки способом послідовного ділення.

36 : 12 = 36 : (6 • 2) = 36 : 6 : 2 = 3
54 : 18 = 54 : (9 • 2) = 54 : 9 : 2 = 3
70 : 14 = 70 : (7 • 2) = 70 : 7 : 2 = 5
60 : 12 = 60 : (6 • 2) = 60 : 6 : 2 = 5
48 : 16 = 48 : (8 • 2) = 48 : 8 : 2 = 3
45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 3

5. Склади задачу за скороченим записом.

У ресторані "Козацькі вареники" 2 кухарі за 50 хвилин зліпили 300 вареників. Скільки вареників зліпе один кухар за одну хвилину?

1) 300 : 50 = 6 (вар.) — 2 кухарі за 1 хв.

2) 6 : 2 = 3 (вар.)

Відповідь: 3 вареники зліпе один кухар за одну хвилину.

6. 16 сирних булочок коштують 80 грн, а 2 тістечка з кремом – стільки, скільки 4 сирні булочки. Скільки гривень коштує одне тістечко з кремом?

16 сирн. б. - 80 грн
2 тіст. - ? грн = 4 сирн. б.
1 тіст. - ? грн

1) 80 : 16 = 5 (грн) - 1 сирна булочка
2) 5 • 4 = 20 (грн) - 4 сирні булочки
3) 20 : 2 = 10 (грн) - 1 тістечко

Відповідь: 10 гривень коштує одне тістечко з кремом

7. Склади й усно розв'яжи 6 рівнянь із числами 72, 36 і змінною х.

72 : х = 36
х = 72 : 36
х = 2
72 : 2 = 36
36 = 36

36 + х = 72
х = 72 - 36
х= 36
36 + 36 = 72
72 = 72

72 - х = 36
х = 72 - 36
х = 36
72 - 36 = 36
36 = 36

36 • х = 72
х = 72 : 36
х = 2
36 • 2 = 72
72 = 72

х • 36 = 72
х = 72 : 36
х = 2
2 • 36 = 72
72 = 72

х - 36 = 72
х = 72 + 36
х = 108
108 - 36 = 72
72 = 72

8. 

(72 • 5 - 35 • 8) : 10 = 8;

(702 - 545 + 243) : 20 = 20

9. Марта, Оля та Віра назбирали разом 96 карток із ляльками. Після того як Оля віддала Вірі 7 карток, у дівчат карток стало порівну. Скільки карток мала кожна дівчинка спочатку?

Спочатку Марта мала 32 картки,
Оля - 39 карток,
Віра - 25 карток.

10. Першому клієнту касир видав 80 грн купюрами по 5 грн, а другому клієнту – 80 грн купюрами по 20 грн. Котрий клієнт отримав менше купюр? У скільки разів менше?

Другий клієнт отримав у 4 рази менше.

11. Рахуючи гроші, продавець розклала в першому ряду 540 грн на купки, по 90 грн у кожну, а в другому ряду – 350 грн на купки, по 70 грн у кожну. У котрому ряду більше купок із грішми? На скільки більше?

1) 540 : 90 = 6 (куп.) - у І ряду
2) 350 : 70 = 5 (куп.) - у ІІ ряду
3) 6 - 5 = 1 (куп.)

Відповідь: у першому ряду на 1 купку із грішми більше

12.

(18 + 38) : 4 · 9 = 126;

5 · 40 : 50 · 14 = 56;

90 · (100 – 7 · 13) = 810;

270 : (24 • 3 - 42) = 9;

(84 : 4 + 102 : 6) • 3 = 114;

(358 – 50 – 108) : 4 = 50

13. Не виконуючи множення на сторонах кожного кубика, дай відповіді на запитання:
1) На стороні якого кольору буде найбільший добуток? Найменший добуток? Поясни.
2) У скільки разів добуток чисел на жовтій стороні кубика більший, ніж добуток на блакитній стороні кубика?
3) У скільки разів добуток чисел на блакитній стороні кубика менший, ніж добуток на зеленій його стороні?
4) Знайди частку від ділення добутку на жовтій стороні кубика на добуток на зеленій його стороні.

1) 50 • 3 - найбільший, тому що найбільший перший множник
1 - 5 - найменший, множник перший найменший
2) У 3 рази, 4 рази, 10 разів, 6 разів.
3) У 3 рази, 4 рази, 5 разів, 3 рази.
4) 45 : 3 = 15
150 : 5 = 30
24 : 4 = 6
108 : 3 = 36