1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 11

3. У Данилка — 16 солдатиків. Він пробує їх розставити на полиці спочатку у 2 однакові ряди, а потім — у 4 однакові ряди. Скільки солдатиків буде у кожному ряду? Запиши розв'язки. Урешті-решт Данилко розставив своїх солдатиків по 8 у ряд. Скільки утворилося рядів? Запиши розв'язок.
16 : 2 = 8 (с.) — 8 солдатиків у кожному ряду;
16 : 4 = 4 (р.) — 4 ряди.

4. 1) Пригадай таблиці ділення на 2, 3, 4 і 5. Скористайся таблицею множення Піфагора й обчисли за зразком.
2) Для чисел 27, 6, 14, 28, 35 запиши з таблиці Піфагора відповідну рівність на множення і по дві рівності на ділення за зразком:
1) 12 : 4 = 3, 21 : 3 = 7, 45 : 5 = 9
16 : 4 = 4, 24 : 7 = 4, 36 : 9 = 4
2) 6 = 2 · 3, 6 : 2 = 3, 6 : 3 = 2
14 = 2 · 7, 14 : 2 = 7, 14 : 7 = 2
28 = 4 · 7, 28 : 4 = 7, 28 : 7 = 4
35 = 5 · 7, 35 : 5 = 7, 35 : 7 = 5

5. 27 пташок згуртувались у 3 однакові зграйки. Скільки пташок у кожній зграйці? До першої зграйки приєдналося ще 5 пташок. Скільки тепер пташок у першій зграйці?
27 : 3 = 9 (п.) — 9 пташок у кожній зграйці
9 + 5 = 14 (п.) — у першій зграйці 14 пташок

6. 18 овечок пішли за пастухами, по 6 овечок за кожним. Скільки було пастухів? На пасовиську вони зустріли ще чотирьох пастухів з отарами овець. Скільки всього пастухів на пасовиську?
18 : 6 = 3 (п.) — 3 пастухи
3 + 4 = 7 (п.) — 7 пастухів

7. Марко має 24 кубики. Він складає усі кубики або в однакові рядки, або в однакові стовпчики. Доповни його міркування:
24 : 3 = 8
3 ряди по 8 кубиків
24 : 4 = 6
8 стовпчиків по 3 кубики
24 : 3 = 8
6 стовпчиків по 4 кубики
24 : 6 = 4
4 ряди по 6 кубиків

8. 14 дівчат стали парами. Скільки пар утворилося? 12 хлопців стали парами. Скільки пар утворилося? Скільки всього пар? На скільки більше пар дівчат, ніж пар хлопців?
14 : 2 = 7 (п.) — 7 пар
12 : 2 = 6 (п.) — 6 пар
7 + 6 = 13 (п.) — всього 13 пар
7 – 6 = 1 (п.) — дівчат на одну пару більше, ніж пар хлопців

9. Полічи двійками від 2 до 20. Що спільного мають ці числа?
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Ці числа діляться на 2, вони є парними.

10. Запиши у перший рядок усі парні числа від 10 до 20, у другий — числа, що діляться на 3, а в третій — числа, що діляться на 5. Які числа опинились у будь-яких двох рядках? Чому?
10 12 14 16 18 20
12 18
10 20
14 16

11. Розв'яжи задачі. Доповни та розв'яжи обернені задачі.
1) 21 : 3 = 7 (р.) — в ряду 7 ручок
Обернена задача 1
21 кулькову ручку розмістили на вітрині в ряди, по 7. Скільки рядів?
21 : 7 = 3 (р.) - 3 ряди
Обернена задача 2
Кулькові ручки розмістили на вітрині в 3 однакові ряди, по 7. Скільки розмістили кількових ручок?
7 · 3 = 21 (р.) — всього 21 ручок
2) 40 : 5 = 8 (ч.) - 8 частин
Обернена задача 1
40 м тканини розрізали на 8 частин. Скільки метрів тканини у кожній частині?
40 : 8 = 5 (м) — 5 метрів тканини у кожній частині
Обернена задача 2
Тканину розрізали на 8 частин, по 5 м у кожній. Скільки було метрів тканини?
5 · 8 = 40 (м) — всього 40 метрів тканини

12. Які числа заховалися під кольоровими кругами? Знайди їх.
1) 2 · 9 = 18 = 6 · 3
2) 4 · 4 = 16 = 2 · 8
3) 6 · 2 = 12 = 4 · 3
4) 4 · 5 = 20 = 10 · 3
3 = 3, а  3 + 4 + 2 = 9 (так)
6 + 3 + 6 – 10 = 4

13. Знайди ще 7 захованих рівностей за зразком.
8 + 6 = 14
58 + 12 = 70
10 · 8 = 80
7 + 18 = 25
7 · 5 = 35
7 · 8 = 56
3 · 7 = 21

Повідомити про помилку