1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 113

1. Знайди частку й остачу в кожному виразі, використовуючи буквені схеми.

11 : 2 = 5 (ост. 1)
14 : 2 = 7
14 : 3 = 4 (ост. 2)
19 : 4 = 4 (ост. 3)
17 : 5 = 3 (ост. 2)

2. Намалюй у рядок:
1) 12 крапочок. Об'єднай їх у групи по 3 крапочки. Скільки утворилося груп?
2) 13 крапочок. Об'єднай їх у групи по 4 крапочки. Скільки утворилося груп? Скільки «зайвих» крапочок?
3) 14 крапочок. Об'єднай їх у групи по 5 крапочок. Скільки утворилося груп? Скільки крапочок не вистачає, щоб утворити ще одну групу?

урок 113 гдз 3 клас математика Гісь Філяк 2020
не вистачає - 1 крапочку

3. У ляльковому театрі костюмери шили лялькам шовкові сукні. На кожну сукню витрачали по 2 м шовку. Скільки щонайбільше суконь могли пошити костюмери, якщо у них було 13 м шовку?

13 : 2 = 6 (суконь) (ост. 1)

4. Марко має 24 кубики. Він розкладає їх рядами і промовляє вголос. Доповни його міркування.
Два ряди по 12 кубиків і жодного зайвого.
Три ряди по 7 кубиків і ... кубики зайві.
Два ряди по 10 кубиків і ... кубики зайві.
Для п'яти рядів по 5 кубиків не вистачає ... кубика.
Для трьох рядів по 10 кубиків не вистачає ... кубиків.

3 ряди по 7 кубиків і 3 кубики зайві.
Два ряди по 10 кубиків і 4 кібики зайві.
Для п'яти рядів по 5 кубиків не вистачає 1 кубика.
Для трьох рядів по 10 кубиків не вистачає 6 кубиків.

5. Розглянь малюнок. Чи правильно виконано ділення з остачею?
1) Чому при діленні на 4 не може бути остача 6?
2) Якою може бути остача при діленні на 3? А при ділен ні на 2?

1) 14 : 4 = 2 (ост. 6) - неправильно.
Остача завжди менша від дільника.
14 : 2 = 3 (ост. 2)
2) При діленні на 3 остача може бути 2 і 1, а при діленні на 2, остача - 1.

6. Запиши всі можливі остачі при діленні на 4; при діленні на 7.

При діленні на 4: 3, 2, 1.
При діленні на 7: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

7. При діленні на яке число може бути остача 1, 2, 3, 4 або 0?

Остача 1: при діленні на будь-яке натуральне число
< 1, 2 = < 2, 3 - < 3, 4 < 0, 0 - остачі немає.

8. Виконай ділення і перевір за зразком, чи виконується властивість остачі.

15 : 2 = 7 (ост. 1) - остача 1 менша, ніж дільник 2
14 : 3 = 4 (ост. 2) - остача 2 менша, ніж дільник 3
10 : 4 = 2 (ост. 2) - остача 2 менша, ніж дільник 4
19 : 4 = 4 (ост. 3) - остача 3 менша, ніж дільник 4
28 : 5 = 5 (ост. 3) - остача 3 менша, ніж дільник 5
40 : 6 = 6 (ост. 4) - остача 4 менша, ніж дільник 6

9. Одна робітниця розклала у банки 75 кг огірків за 3 год, а інша — 48 кг огірків за 2 год. За скільки годин розклали б 98 кг огірків обидві робітниці, працюючи разом?

І р. - 75 кг - 3 год
ІІ р. - 48 кг - 2 год
Разом 98 кг - ? год

1) 75 : 3 = 25 (кг) - І робітниця за 1 год
2) 48 : 2 = 24 (кг) - ІІ робітниця за 1 год
3) 24 + 25 = 49 (кг) - разом за 1 годину
4) 98 : 49 = 2 (год)

Відповідь: за 2 години розклали б 98 кг огірків обидві робітниці, працюючи разом

10. 540 : (42 : 7) = 90
453 - 26 : 2 = 440
250 - 9 • 8 = 178
50 : 25 • 47 = 94
92 : 46 • 95 = 190
60 : 12 • 32 = 160
562 + 388 = 950
918 - 447 = 471
702 - 259 = 443

11. A — парне число, В — непарне. Знайди ці числа, якщо:
1) А : В = 8. Обидва числа менші, ніж 10.
2) А : В = 2. Обидва числа більші, ніж 7, але менші, ніж 20.
3) А : В = 6. Обидва числа більші, ніж 1, але менші, ніж 20.
4) А : В = 4. Обидва числа більші, ніж 5, але менші, ніж 30.

1) 8 : 1 = 8;

2) 16 : 8 = 2, 18 : 9 = 2;

3) 18 : 3 = 6;

4) 28 : 7 = 4, 24 : 6 = 4.

Повідомити про помилку