1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 114

1. 1) Запиши числа від 24 до 50 і підкресли ті з них, що діляться на б без остачі. Обведи ті, які діляться на 5 без остачі.
2) Яке найбільше число до 43 ділиться без остачі на 4? На 5? На 6? На 7? На 9? На 10?

1) 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50.

2) 40, 40, 42, 42, 36, 10.

2. Максим досліджує і записує різні остачі при діленні на 5 наступного ряду послідовних чисел.
1) Перевір, чи правильно міркує Максим.
2) Здогадайся, яка буде остача при діленні 28 на 5; 31 на 5. Перевір свою здогадку.
3) Що цікавого ти помітив/помітила в остачах?

28 : 5 = 5 (ост. 3)
31 : 5 = 6 (ост. 1)

3. Не обчислюючи, назви остачі при діленні.

1) 0, 1, 2, 0, 1.
2) 0, 1, 2, 3, 0.

4. Запиши числа від 49 до 63. Не обчислюючи, запиши під ними остачі при діленні на 7 за зразком.

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
 0    1    2    3    4    5    6    0
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
 1    2    3    4    5    6    0

5. Яке наступне число після 50 при діленні на 10 матиме остачу 3? А при діленні на 7 – остачу 2?

53, 51.

6. Яке число при діленні на 7 дає остачу 1, а при діленні на 5 – жодної остачі? Знайди дві відповіді.

15, 50.

7. Гра «Правда-неправда».
Покажи рукою: істинне чи хибне.
• Добуток чисел 9 і 3 є меншим, ніж добуток чисел 7 і 4.
• 27 - 18 : 9 = 1;
• 44 : 6 = 7 (ост. 2).
• Щоб отримати остачу, треба від діленого відняти дільник.
• Остача не може бути більша, ніж частка.
• При діленні числа на 4 отримали остачу 4.
• Якщо в остачі отримали 0, це значить, що число поділилося націло,
• Якщо в остачі отримуємо лише числа від 0 до 4, це значить, що ми ділимо на 5.

• Істинне.
• Хибне.
• Істинне.
• Хибне.
• Хибне.
• Хибне.
• Істинне.
• Хибне.

8. Скільки вийде порцій по 3 млинці кожна, якщо всього спекли 16 млинців? 20 млинців? 27 млинців?

16 : 3 = 5 (ост. 1)
20 : 3 = 6 (ост. 2)
27 : 3 = 9

9. Коли 75 вареників розклали на 8 однакових порцій, залишилося ще 3 вареники.
1) Скільки вареників у порції?
2) Скільки вареників залишиться після розкладання на такі порції, якщо зварили 95 вареників?

Було - 75 в., 95 в.
Розкл. - 8 порц. по ? в.
Залиш. - 3 вар., ? в.

1) 75 - 3 = 72 (в.) - розклали
2) 72 : 8 = 9 (в.) - в одній порції
3) 95 : 9 = 10 (п.) - ост. 5

Відповідь: в одній порції 9 вареників. 5 вареників залишиться після розкладання на такі порції, якщо зварили 95 вареників

10. 1) На скільки різниця чисел 44 і 36 менша, ніж їхня сума?
2) У скільки разів різниця чисел 44 і 36 менша, ніж їхня сума?

1) 44 - 36 < 44 + 36 - на 72
2) 44 - 36 < 44 + 36 - у 10 разів

11. Знайди периметр прямокутного саду, ширина якого дорівнює 20 м 50 см, а довжина – удвічі довша.

Ширина - 20 м 50 см
Довжина - ? м, у 2 рази довша, ніж ширина
Р - ? м

1) 20 м 50 см • 2 = 41 м - довжина
2) (20 м 50 см + 41 м) • 2 = 123 м

Відповідь: 123 метри периметр прямокутного саду

Повідомити про помилку