1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 13

1. Математичний диктант. Запиши:
• перший множник — 7, а другий — на одиницю більший. Який добуток?
• Що більше: 4 · 6 чи добуток чисел 5 і 5 ?
• Що менше: число 7 чи частка 48 : 6 ?
• Що більше: 42 : 7 чи 36 : 6 ?
• Ділене — 24, дільник — 4. Яка частка?
• Якщо дільник — 5, частка — 8, тоді яке ділене?
• Що одержимо, якщо суму чисел 20 і 25 поділимо на 5?
• Що отримаємо, якщо різницю чисел 69 і 20 поділимо на 7?
• На скільки щонайменше слід збільшити число 50, щоб воно поділилося на 6?
• На скільки щонайменше слід зменшити число 39, щоб воно поділилося на 4?

 7 · 8 = 56
 4 · 6 < 5 · 5
 7 < 48 : 6
 42 : 7 = 36 : 6
24 : 4 = 6
 8 · 5 = 40
 (20 + 25) : 5 = 45 : 5 = 9
 (69 – 20) : 7 = 49 : 7 = 7
 (50 + 4) : 6 = 54 : 6 = 9
 (39 – 3) : 4 = 36 : 4 = 9

2. Знайди пари добутків з однаковим результатом. Запиши за зразком.
3 · 4 = 2 · 6
6 · 5 = 3 · 10
4 · 9 = 6 · 6
8 · 2 = 4 · 4

3. Доповни віконця числами.
21 — це добуток чисел 3 і 7
42 — це добуток чисел 6 і 7
14 — це добуток чисел 2 і 7
63 — це добуток чисел 7 і 9
56 — це добуток чисел 7 і 8
49 — це добуток чисел 7 і 7
28 — це добуток чисел 4 і 7
35 — це добуток чисел 5 і 7
7 — це добуток чисел 1 і 7
70 — це добуток чисел 7 і 10

4. 1) Знайди в таблиці Піфагора частки при діленні на 8 і на 9.
2) Знайди суму цифр кожного добутку при множенні числа 9. Чим цікаві ці добутки?

1) 32 : 8 = 4
40 : 8 = 5
45 : 9 = 5
56 : 8 = 7
54 : 9 = 6
27 : 9 = 3
2) 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9.

5. 1) Розумійко стверджує:
«Якщо взяти будь—яке число з таблиці множення числа 9, і записати його цифри у зворотному порядку, то утворене число також буде ділитися на 9».
Чи Розумійко сказав правду?
2) Розумійко припускає, що таке саме правило повинно працювати і для таблиці множення числа 8. Чи правильні його припущення? Досліди.

1) Так.
2) Ні.
8 + 0 = 8, 7 + 2 = 9, 6 + 4 = 10
5 + 6 = 11, 4 + 8 = 12, 4 + 0 = 4
3 + 2 = 5, 2 + 4 = 6, 1 + 6 = 7

6. 1) Знайди всі числа, що є добутками множення числа 6; числа 7; числа 8; числа 9. Запиши їх за зразком.
2) Підкресли числа, що потрапили в якісь два рядки.

1) Число 7: 21, 28, 35, 63.
Число 8: 32, 40, 48, 56, 72.
Число 9: 18, 36, 54, 63, 81, 90.

7. Згрупуй усі вирази у сімейства. Запиши й обчисли.
4 · 6 = 24, 24 : 4 = 6, 24 : 6 = 4, 6 · 4 = 24
6 · 6 = 36, 36 : 6 = 6
6 · 8 = 48, 48 : 6 = 8, 48 : 8 = 6, 8 · 6 = 48

8. У рулоні було 33 м тканини. Із 12 м цієї тканини пошили дитячі костюми, а решту використали для пошиття 7 дитячих пальт. Скільки метрів тканини витратили на пошиття чотирьох пальт?
1) 33 — 12 = 21 (м) — використали на пошиття пальт;
2) 21 : 7 = 3 (м) — витратили на одне пальто;
3) 3 · 4 = 12 (м).
Відповідь: на пошиття чотирьох пальт використали 12 метрів.

9. Спочатку Артем склав 4 ряди, по 9 кубиків у кожному, а потім передумав і склав 6 однакових рядів. Скільки тепер кубиків у кожному із шести рядів?
1) 9 · 4 = 36 (куб.);
2) 36 : 6 = 6 (куб.);
Відповідь: 6 кубиків.

10. Доповни рівності.
72 : 9 = 4 · 2
81 : 9 = 3 · 3
56 : 7 = 2 · 4
54 : 9 = 6 · 1

11. Яке число ділиться одночасно на 3, на 4, на 6 і на 8?
24.
24 : 3 = 8
24 : 4 = 6
24 : 6 = 4
24 : 8 = 3

12. Знайди в таблицях множення двоцифрове непарне число, що ділиться на 9, не ділиться ні на 5, ні на 7 та розкладається на два різні множники.
27.
27 : 9 = 3