1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 19

1. Склади й обчисли вирази:
1) Від 82 спочатку відніми 45, а тоді додай 56.
2) 47 зменш на добуток чисел 4 і 8.
3) 35 збільш на частку чисел 42 і 6.
4) Суму чисел 7 і 18 зменш у 5 разів.
5) Зменшуване - 90. Від'ємник виражений сумою 19 і 7. Знайди різницю.

1) 82 - 45 + 56 = 37 + 56 = 93
2) 47 - 4 • 8 = 47 - 32 = 15
3) 35 + 42 : 6 = 35 + 7 = 42
4) (7 + 18) : 5 = 25 : 5 = 5
5) 90 - (19 + 7) = 90 - 26 = 64

2. Для кожної фрази знайди відповідні вирази:
• частка двох сум;
• сума двох часток;
• різниця двох добутків;
• добуток різниць.

9 • 3 - 5 • 4
81 : 9 + 56 : 8
(52 - 49) • (37 - 28)
(58 + 12) : (2 + 8)

• Частка двох сум:
(58 + 12) : (2 + 8) = 70 : 10 = 7
• Сума двох часток:
81 : 9 + 56 : 8 = 9 + 7 = 16
• Різниця двох добутків:
9 • 3 - 5 • 4 = 27 - 20 = 7
• Добуток різниць:
(52 - 49) • (37 - 28) = 3 • 9 = 27

3. Спочатку розв'яжи задачу. А тоді розглянь, як складено вираз до задачі.
У змаганнях із веслування на Дніпрі взяли участь спортсмени на восьми двомісних і на шести чотиримісних байдарках. Скільки всього спортсменів узяли участь у змаганнях із веслування на Дніпрі?

Запишемо розв'язок задачі за допомогою виразу.
Перший крок.
Знайшли добуток: 2 • 8.
Другий крок.
Знайшли добуток: 4 • 6.
Третій крок.
Знайшли суму двох добутків: 2 • 8 + 4 • 6.

4. Обери правильний вираз до задачі.
У серпні ми провели на Дніпрі 2 тижні, а решту днів серпня - удома. Скільки днів у серпні ми провели удома?

7 • 2, 30 - 7 • 2, 31 - 7 • 2, 31 + 2 • 7
31 - 7 • 2 = 31 - 14 = 17 (дн.)

Відповідь: удома провели 17 днів.

5. Розв'яжи задачі, склавши вирази.
1) У кіоску було 35 дитячих журналів. До обіду продали 9 журналів, а після обіду - ще 18. Скільки дитячих журналів залишилось у кіоску?
2) На скільки число 62 більше, ніж добуток чисел 7 і 8?
3) На джинсах у семи хлопчиків є по 4 кишені, а на джинсах у дев'яти дівчат - по 2 кишені. Скільки всього кишень у дітей на джинсах?
4) Дідусь роздав 30 цукерок трьом онукам порівну. Один 3 онуків віддав 4 свої цукерки молодшій сестрі. Скільки цукерок у нього залишилося?
5) У Данилка є три купюри по 10 грн. В Іринки - стільки ж грошей, але купюрами по 5 грн. Скільки купюр має Іринка?

1) 35 - (9 + 18) = 35 - 27 = 8 (ж.)
2) 62 - 7 • 8 = 62 - 56 = 6
3) 4 • 7 + 2 • 9 = 28 + 18 = 46 (к.)
4) 30 : 3 - 4 = 10 - 4 = 6 (ц.)
5) 10 • 3 = 30 (грн.)
30 : 5 = 6 (к.)

6. Придумай задачу, розв'язок якої можна записати виразом: 15 + 8 • 3.

Задача

В одній коробці 15 цукерок, а в трьох однакових - по 8 цукерок. Скільки всього цукерок в коробках?

15 + 8 • 3 = 15 + 24 = 39 (ц.)

7. 1) Скільки зелених квадратиків? Дізнайся найзручнішим способом.
2) Скільки наліпок залишилося на картці? Запиши відповідний вираз.

1) 4 • 9 - 5 = 36 - 5 = 31 (кв.) - зелених
2) 5 • 10 - 7 = 50 - 7 = 43 (н.) - залишилося на картці

8. Що спільне у цих виразах? Що різне? Визнач порядок дій у виразах та обчисли їх усно.

60 - 40 : 4 + 4
60 - 40 : (4 + 4)
(60 - 40) : 4 + 4
60 - (40 : 4 + 4)

      2      1     3
60 - 40 : 4 + 4 = 60 - 10 + 4 = 50 + 4 = 54
      3      2      1
60 - 40 : (4 + 4) = 60 - 40 : 8 = 60 - 5 = 55
        1       2    3
(60 - 40) : 4 + 4 = 20 : 4 + 4 = 5 + 4 = 9
      3       1     2
60 - (40 : 4 + 4) = 60 - (10 + 4) = 60 - 14 = 36

9. Запиши вирази, замінюючи фігури числами. Визнач порядок дій та обчисли.

8 • 6 - 9 • 3 = 48 - 27 = 21
27 : 3 - 27 : 9 = 9 - 3 = 6
9 • 8 - 9 : 3 = 72 - 3 = 69
(8 + 6) : (8 - 6) = 14 : 2 = 7
(27 + 3) : (9 - 6) = 30 : 3 = 10
(27 + 8) : (8 - 3) = 35 : 5 = 7