1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 20

1. Що дорожче і на скільки: 3 поплавки по 5 грн чи 8 рибальських гачків по 2 грн? Склади вираз до задачі.

2 • 8 - 5 • 3 = 16 - 15 = 1 (грн.)
Дорожчі рибальські гачкі на одну гривню.

2. Розглянь числовий вираз зі змінною. Назви змінну.

х + 9, якщо х = 6, 11, 43.
Скільки різних значень приймає змінна х? Скільки різних значень матиме вираз зі змінною? Обчисли вираз для кожного значення змінної х.

х + 9
х = 6, 6 + 9 = 15
х = 11, 11 + 9 = 20
х = 43, 43 + 9 = 52

3. Вибери на кульках потрібне значення змінної у та обчисли вирази.
• у + 14, якщо у - кругле число;
• 52 - у якщо у - найменше число;
• у - 16, якщо у - найбільше парне число;
• 8 • х, якщо у - найменше непарне число;
• у : 1, якщо у - найбільше непарне число.

• 40 + 14 = 54
• 52 - 6 = 46
• 48 - 16 = 32
• 8 • 6 = 48
• 63 : 7 = 9

4. Знайди значення числового виразу.
а : 9, якщо а = 18, 90, 63.
Назви ще кілька значень, які може набувати змінна а.

а : 9
а = 18, 18 : 9 = 2
а = 90, 90 : 9 = 10
а = 63, 63 : 9 = 7
а = 36, 36 : 9 = 4
а = 72, 72 : 9 = 8

5. Добери для змінної b кілька значень і обчисли вираз для кожного з них: 2 • b + 10.

2 • b + 10
b = 7
2 • 7 + 10 = 14 + 10 = 24
b = 9
2 • 9 + 10 = 18 + 10 = 28

6. Розглянь вирази в кожному рядку. Склади вираз зі змінною для кожного з них.

1) 100 - а
а = 95, 100 - 95 = 5
а = 70, 100 - 70 = 30
а = 1, 100 - 1 = 99
а = 28, 100 - 28 = 72
2) 4 • у
у = 9, 4 • 9 = 36
у = 2, 4 • 2 = 8
у = 10, 4 • 10 = 40
у = 5, 4 • 5 = 20
3) с : 7
с = 35, 35 : 7 = 5
с = 49, 49 : 7 = 7
с = 56, 56 : 7 = 8
с = 70, 70 : 7 = 10
4) 50 - х • 2
х = 7
50 - 7 • 2 = 50 - 14 = 36
х = 3
50 - 3 • 2 = 50 - 6 = 44
х = 10
50 - 10 • 2 = 50 - 20 = 30
х = 5
50 - 5 • 2 = 50 - 10 = 40

7. На честь засновників Киева кияни збудували пам'ятники трьом братам - Кию, Щёку і Хорйву - та їхній сестрі Лйбідь. Висота кожної із чотирьох фігур - приблизно 4 м.
Князь Володимир Великий хрестив Київську Русь. Пам'ятник на його честь у 5 разів вищий, ніж фігура Кия. Що ти дізнаєшся з кожного виразу?

1) 4 • 5; 2) 4 • 5 - 4; 3) 4 • 4; 4) 4 • 5 - 4 • 4
4 • 5 - висота пам'ятника князю Володимиру;
4 • 4 - висота пам'ятника засновників Києва;
4 • 5 - 4 - на скільки метрів більше висота пам'ятника князю Володимиру, ніж брату Кию;
4 • 5 - 4 • 4 - на скільки вище пам'ятник князю Володимиру, ніж висота чотирьох фігур засновників Києва.

8. Запиши відповідь на кожне запитання за допомогою виразу зі змінною.
Господар має 10 курей та z кролів.
1) На скільки більше курей, ніж кролів?
2) Скільки всього лап у цих домашніх тварин?
3) На скільки більше лап у кролів, ніж у курей?

1) 10 - z
2) 2 • 10 + 4 • z
3) 4 • z - 2 • 10

9. 72 : 9 • 4
32 : (8 : 2)
5 • (40 - 37) + 70
23 - 64 : (20 - 12)
(12 - 9) • (25 - 18)
49 - (45 - 35 : 5)
72 : 9 • 4 = 8 • 4 = 32
32 : (8 : 2) = 32 : 4 = 8
5 • (40 - 37) + 70 = 5 • 3 + 70 = 15 + 70 = 85
23 - 64 : (20 - 12) = 23 - 64 : 8 = 23 - 8 = 15
(12 - 9) • (25 - 18) = 3 • 7 = 21
49 - (45 - 35 : 5) = 49 - (45 - 7) = 49 - 38 = 11

10. Іра на 12 років старша за Надю. Через 15 років Ірі виповниться 40 років. Скільки років Наді зараз?

1) 40 - 15 = 25 (р.) - Ірі зараз
2) 25 - 12 = 13 (р.) - Наді зараз

Відповідь: Наді зараз 13 років

Повідомити про помилку