1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 21

1. Згрупуй вирази у три різні групи.

17 - 7; 9 • (12 - 6) - числові вирази
х • у; а + b - буквені вирази
z - 42 : 6; х : 2 + 35 - вирази зі змінною

2. Обчисли, якщо а = 7, b = 9.

a + b, b + a, b : 3, 72 : b, 3 • а + 8
а + b
а = 7, b = 9, 7 + 9 = 15
b + а, 9 + 7 = 16
b : 3, 9 : 3 = 3
72 : b, 72 : 9 = 8
3 • а + 8
3 • 7 + 8 = 21 + 8 = 29

3. Склади буквені вирази до кожного твердження.
1) Добуток чисел а і b зменшити у с разів.
2) Частку чисел х та у збільшити на z.
3) Суму чисел m та n збільшити у к разів.

1) а • b : с
2) х : у + z
3) (m + n) • k

4. Доповни усно рівності.

19 + 6 = 6 + ?
24 + 17 = ? + 24
40 + ? = 28 + 40
? + 37 = 37 + 61
39 + 17 = ? + ?
x + y = y + ?
19 + 6 = 6 + 19
24 + 17 = 17 + 24
40 + 28 = 28 + 40
61 + 37 = 37 + 61
39 + 17 = 17 + 39
х + у = у + х

5. Придумай рівності, які показують переставний закон додавання: 1) із числами 42 і 38; 2) із змінними с і d.

42 + 38 = 38 + 42
с + d = d + с

6. Максим і Володя запускали «жабок» у ставку. Максим запустив а «жабок», а Володя - b «жабок». Скільки всього «жабок» запустили хлопці у ставку? На скільки більше «жабок» запустив Максим, ніж Володя? У скільки разів більше «жабок» запустив Максим, ніж Володя?

а + b - всього жабок;
а - b - на скільки більше "жабок" запустив Максим, ніж Володя;
а : b - у скільки разів більше "жабок" запустив Максим, ніж Володя.

7. Перестав, якщо потрібно, доданки так, щоб зручніше було обчислювати. Застосуй сполучний закон додавання.

6 + 28 + 4, 3 + 48 + 7, 67 + 2 + 8, 89 + 5 + 5, 20 + 29 + 50, 19 + 56 + 1
6 + 28 + 4 = 6 + 4 + 28 = 10 + 28 = 38
3 + 48 + 7 = 3 + 7 + 48 = 10 + 48 = 58
67 + 2 + 8 = 67 + 10 = 77
89 + 5 + 5 = 89 + 10 = 99
20 + 29 + 50 = 20 + 50 + 29 = 70 + 29 = 99
19 + 56 + 1 = 19 + 1 + 56 = 20 + 56 = 76

8. Доповни рівність.

х + у + z = (? + у) + z = х + (у + ?)
x + y + z = (x + y) + z = x + (y + z)

9. Використовуючи сполучний закон додавання, склади й обчисли вираз за схемою:
(? + ?) + (? + ?)

6 + 4 = 10
13 + 7 = 20
10 + 20 = 30

10. 23 + 50 - 0
32 : (8 • 4)
0 • (50 - 37) + 83
50 - (57 - 42 : 6)
(13 - 10) : (20 - 19)
(32 - 24) • (25 - 24)
23 + 50 - 0 = 73 - 0 = 73
32 : (8 • 4) = 32 : 32 = 1
0 • (50 - 37) + 83 = 0 • 13 + 83 = 0 + 83 = 83
50 - (57 - 42 : 6) = 50 - (57 - 7) = 50 - 50 = 0
(13 - 10) : (20 - 19) = 3 : 1 = 3
(32 - 24) • (25 - 24) = 8 • 1 = 8

11. Пригадай властивості арифметичних дій. Знайди для кожної властивості відповідний запис.
• При додаванні нуля число не змінюється.
• При відніманні нуля число не змінюється.
• Різниця двох однакових чисел рівна нулю.
• При множенні на 1 число не змінюється.
• При діленні на 1 число не змінюється.
• При множенні числа на 0 отримуємо нуль.
• При діленні нуля на число одержуємо нуль.
• При діленні двох однакових чисел отримуємо 1.
• На 0 ділити не можна.

• а + 0 = 0 + а = а
• b - 0 = b
• z - z = 0
• а • 1 = 1 • а = а
• у : 1 = у
• а • 0 = 0 • а = 0
• 0 : 7 = 0
• х : х = 1
• а : Ø

12. Команда зіграла 15 матчів. З них 7 матчів - внічию, 3 матчі програла, а решту - виграла. Скільки очок набрала команда, якщо за виграш дають 3 очки, за нічию - 1, а за програш - 0 очок?

Внічию - 7 по 1 оч.
Програла - 3 по 0 оч.
Виграла - ? по 3 оч.
Разом - 15 м.
1) 7 + 3 = 10 (м.) - внічию та програла
2) 15 - 10 = 5 (м.) - виграла
Очки:
1 • 7 + 3 • 5 = 7 + 15 = 22
Відповідь: 22 очок

13. Щоб пригостити дітей у школі з нагоди свого дня народження, Марічка купила 84 цукерки. Вона розклала їх у дві коробки так, що в одній із них - на 8 цукерок більше, ніж у другій. Знайди ці коробки.