1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 22

1. Математичний диктант. Запиши:
• на яке число потрібно поділити число х, щоб знову отримати х?
• Яке число слід відняти від числа а, щоб знову отримати а?
• Що отримаємо, якщо поділити число само на себе?
• Чи правда, що при множенні на 0 отримуємо 0?
• Чи правда, що ділити на нуль не можна?
• Чому дорівнює вираз а - а?
• При якому значенні b вираз 7 : b дорівнює 1?
• При якому значенні с вираз 8 • с дорівнює нулю?

• х : 1 = х
• а - 0 = а
• а : а = 1
• Так. а • 0 = 0
• Так. а : Ø
• а - а = 0
• 7 : b = 1, b = 7
• 8 • с = 0, с = 0

2. Обчисли усно.

7 • 8 • 0 = 56 • 0 = 56
6 • 1 • 9 = 6 • 9 = 54
2 • 4 • 5 = 8 • 5 = 40
3 • 2 • 10 = 6 • 10 = 60
5 • 2 : 10 = 10 : 10 = 1
8 : 8 • 9 = 1 • 9 = 9
(40 - 28) : 4 = 12 : 4 = 3
10 • (3 + 7) = 10 • 10 = 100
100 : 10 : 10 = 10 : 10 = 1

3. 1) Розглянь малюнки та записи під ними. Що показує у кожному прямокутнику перший множник? Другий множник? Що показує добуток? Що змінилося у кожній парі? Що залишилося без змін?
Доповни речення.
• Від повороту прямокутника кількість його клітинок не ... .
• Від перестановки множників їх добуток не ... .
• Доповни формулу переставного закону множення: a • b = ? • ?
2) Склади вирази на множення для наступних пар прямокутників.
3) Намалюй пари прямокутників для таких виразів:
2 • 4 і 2 • 4; 3 • 1 і 1 • 3
4) Накресли такий прямокутник, при повороті якого числовий вираз для нього не зміниться.

1) • Не зміниться;
• не зміниться;
• а • b = b • а
2) 2 • 5 → 5 • 2
5 • 3 → 3 • 5
4 • 1 → 1 • 5

3) 2 • 4 = 4 • 2

3 • 1 = 1 • 3

4)

4. Доповни усно рівності.

5 • 4 = 4 • 5
7 • 3 = 3 • 7
4 • 8 = 8 • 4
6 • 10 = 10 • 6
х • у = у • х
m • n = n • m

5. Скільки клітинок заховалося за кожним прямокутником? Застосуй дію множення.

24 = 8 • 3
28 = 7 • 4
50 = 10 • 5
12 = 3 • 4
16 = 4 • 4
20 = 10 • 2
42 = 6 • 7
7 = 1 • 7

6. Щоб купити футбольний м'яч, Назар збирає гроші. Він поскладав їх за купюрами, ось так:
1) Скільки грошей по 10 грн має Назар? По 5 грн? По 2 грн? По 1 грн?
2) Скільки всього гривень назбирав Назар? Запиши як суму чотирьох доданків. Щоб легше обчислити суму, скористайся сполучним законом додавання.

1) 5; 7; 4; 7.
2) 10 • 5 + 5 • 7 + 2 • 4 + 1 • 7 = 50 + 35 + 8 + 7 = 100 (грн.)

7. Кравчиня міряє полотно. Ширина полотна - 3 м. Довжина - у 10 разів більша і ще 2 м. Яка довжина полотна?

1) 3 • 10 = 30 (м) - довжина полотна
2) 30 + 2 = 32 (м) - довжина полотна

8. Петрику - 9 років. Якщо його вік збільшити утричі і додати ще 7 років, то отримаємо вік його мами. Якщо його вік збільшити у 5 разів і відняти 8 років, то отримаємо вік його тата. Скільки років мамі? Скільки років татові? Розв'яжи, склавши вираз до кожного запитання.

9 • 3 + 7 = 27 + 7 = 34 (р.) - вік мами
9 • 5 - 8 = 45 - 8 = 37 (р.) - вік тата

9. Знайди для кожної рівності закон, що виражає цю рівність.

5 + 92 = 92 + 5
х + у = у + х
(7 + 13) + 20 = 7 + (13 + 20)
(а + b) + с = а + (b + с)
10 • 8 = 8 • 10
b • с = с • b

10. Склади для кожної рівності сімейство рівностей за зразком.

2 • 7 = 14 → 7 • 2 = 14
14 : 2 = 7, 14 : 7 = 2
4 • 7 = 28 → 7 • 4 = 28
28 : 4 = 7, 28 : 7 = 4
5 • 6 = 30 → 6 • 5 = 30
30 : 5 = 6, 30 : 6 = 5
7 • 9 = 63 → 9 • 7 = 63
63 : 7 = 9, 63 : 9 = 7

11. Гра «Правда-неправда». Покажи рукою: істинне чи хибне. Якщо а • 3 = b, то:
• а в 3 рази більше, ніж b
• b у 3 рази більше, ніж a?
• а в 3 рази менше, ніж b?
• b у 3 рази менше, ніж а?
• Якщо a поділити на b, буде 3?
• Якщо b поділити на a, буде 3?
• Якщо b поділити на 3, буде a?
• Добуток чисел а і b дорівнює 3?
• Частка чисел а і b дорівнює 3?
• Частка чисел b і а дорівнює 3?

• Хибне.
• Істинне.
• Істинне.
• Хибне.
• Хибне.
• Істинне.
• Істинне.
• Хибне.
• Істинне.

Повідомити про помилку