1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 25

1. 50 - 13, 43 + 17, 8 + 25, 16-16
1) Запиши спочатку суми, а тоді - різниці. Обчисли вирази.
2) Обери для кожного числа у виразах відповідний підпис та обведи це число тим же кольором.

1) 43 + 17 = 60
50 - 13 = 37
8 + 25 = 33
16 - 16 = 0
2) 43 + 17
43 - це число, до якого додають
50 - 13
13 - це число, яке віднімають
16 - 16
16 - це число, від якого віднімають
8 + 25
25 - це число, яке додають
43 + 17 = 60
60 - це результат додавання
16 - 16 = 0
0 - це результат віднімання

2. Перемалюй схеми. Назви компоненти дій додавання і віднімання. Розфарбуй решту частинок на схемах відповідними кольорами. Доповни правила.

1) Щоб знайти невідомий доданок, слід від суми відняти відомий доданок.
2) Щоб знайти невідомий від'ємник, слід від зменшуваного відняти різницю.
Щоб знайти невідоме зменшуване, слід до різниці додати від'ємник.

3. Іра записала рівності з невідомими компонентами. Олег записав рівності, щоб знайти ці невідомі компоненти. Добери до кожної Іриної рівності відповідну рівність Олега.

12 + ? = 18, 18 - 12 = 6
18 - ? = 6, 18 - 6 = 12
? - 12 = 18, 18 + 12 = 30
? - 6 = 18, 18 + 6 = 24

4. Знайди невідомі компоненти.

19 + ? = 49, 49 - 19 = 30
? + 8 = 93, 93 - 8 = 75
? - 36 = 17, 17 + 36 = 53
50 - ? = 42, 50 - 42 = 8
? - 19 = 63, 63 + 19 = 82
? - 45 = 0, 0 + 45 = 45
? + 35 = 100, 100 - 35 = 65

5. Гра «Правда-неправда».
Покажи рукою: істинне чи хибне.
• Перший доданок завжди більший від другого;
• зменшуване іноді дорівнює від'ємнику;
• другий доданок не менший від першого;
• від'ємник деколи більший, ніж зменшуване;
• зменшуване переважно більше, ніж від'ємник;
• різниця не може бути більша, ніж від'ємник;
• зменшуване деколи менше від різниці;
• сума часто більша, ніж найбільший доданок.

• Хибне.
• Істинне.
• Хибне.
• Хибне.
• Істинне.
• Хибне.
• Хибне.
• Істинне.

6. Знайди невідомі числа, склавши для кожної схеми по дві рівності.

21 + ? = 58, 58 - 21 = 37
58 - ? = 21, 58 - 21 = 37
34 + 9 = 43
43 - ? = 34
43 - 34 = 9
? + 7 = 80
80 - 7 = 71
80 - 7 = 71
63 + ? = 72
72 - 63 = 9
72 - 9 = 63

7. 1) Знайди невідомий доданок і усно зроби перевірку.
2) Знайди невідомий доданок за зразком.

1) 25 - 8 = 17
17 + 8 = 25
81 - 20 = 61
61 + 20 = 81
30 - 19 = 11
19 + 11 = 30
2) ? + 12 + 7 = 29
20 + 10 + ? = 45
29 - 19 = 10
45 - (20 + 10) = 45 - 30 = 15
? + 4 + 7 = 61
12 + ? + 38 = 90
61 - (4 + 7) = 61 - 11 = 50
90 - (12 + 38) = 90 - 50 = 40

8. Склади задачу за таблицею. Розв'яжи її за планом і схемами.
У школі - 84 третьокласники. Улітку вони відпочивали:
- на морі 27 учнів;
- у бабусі в селі 19 учнів;
- у таборах ? учнів;
- нікуди не виїжджали 12 учнів.

1) 84 - 12 = 72 (уч.)
2) 27 + 19 = 46 (уч.)
3) 84 - 46 = 38 (уч.)