1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 26

1. Вибери спочатку правильні рівності, а тоді - правильні нерівності.

43 - 5 • 4 = 23
43 - 20 = 23
68 - 6 • 8 = 20
68 - 48 = 20
38 - 72 : 9 > 25
38 - 8 > 25

2. Знайди невідомі компоненти.

Доданок   7 17 24  40
Доданок   8 13 54  60
Сума      15 30 78 100

Зменшуване 18 52 60 100
Від'ємник        6 15 40   54
Різниця         12 37 20   46

3. Добери числа так, щоб рівності були правильними.

1) 5 + 15 = 20
2) 35 - 15 = 20
3) 15 - 13 = 2
4) 32 + 18 = 50
5) 61 - 54 = 7
6) 72 - 24 = 38
7) 10 + 5 + 12 = 27
8) 45 + 17 + 7 = 69
9) 8 + 20 + 22 = 50

4. Виконай порівняння, якщо х = 15.

х + 21 • 35
     36
15 + 21 > 35
35 + х • 40
     50
35 + 15 > 40
67 - х • 52
     52
67 - 15 = 52
70 - х • 65
     55
70 - 15 < 65
х - 9 • 9
     6
15 - 9 < 9
х - 14 • 1
     1
15 - 14 = 1

5. Вибери рівняння і прочитай їх.

n - 24 = 35
k + 90 = 99

6. Із чисел 8, 5, 2, 10 добери для кожного рівняння відповідний корінь.

х + 7 = 12
х = 5
х - 6 = 4
х = 10
20 - х = 12
х = 8
3 + х = 5
х = 2

7. Розв'яжи рівняння. Розмісти їх корені у порядку зростання.

х + 14 = 30
х = 30 - 14
х = 16
14 + 16 = 30
30 = 30

х - 14 = 30
х = 30 + 14
х = 44
44 - 14 = 30
30 = 30

17 - х = 9
х = 17 - 9
х = 8
17 - 8 = 9
9 = 9

9 + х = 34
х = 34 - 9
х = 25
9 + 25 = 34
34 = 34

8. Склади рівняння за поданими умовами. Яку дію ти обереш для розв'язування кожного з них?
Сума чисел х та 32 рівна 40.
Різниця чисел 50 та у дорівнює 14.
Якщо від z відняти 62, то отримаємо 37.
Зменшуване дорівнює 50, від'ємник - х, а різниця - 7.

х + 32 = 40
х = 40 - 32
х = 8
8 + 32 = 40
40 = 40

50 - у = 14
у = 50 - 14
у = 36
50 - 36 = 14
14 = 14

z - 62 = 37
z = 37 + 62
z = 99
99 - 62 = 37
37 = 37

50 - х = 7
х = 50 - 7
х = 43
50 - 43 = 7
7 = 7

9. Юрко загадав число. Максим його відгадує, повідає на запитання Максима: «так» або «ні».
- Твоє число більше ніж 30? - Так.
- Твоє число більше ніж 50? - Ні.
- Твоє число ділиться на 7? - Так.
- Твоє число парне? - Так.
Максим уже відгадав Юркове число. А ти?

42.