1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 27

1. 1) Назви у кожному випадку невідомий компонент. Знайди його.

1) 63 книги
4 плаття
7 абажурів
9 огірків
3 коробки
4 сливи
4 дітям
14 квитків
30 талонів
5 ваз

2) Доповни речення.

• Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник.
• Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку.
• Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник.

2. Надійка записала рівності з невідомими компонентами. Назар записав рівності, щоб знайти ці невідомі компоненти. Добери до кожної Надійчиної рівності відповідну рівність Назара.

8 • [] = 48
48 : 8 = 6
[] : 8 = 6
6 • 8 = 48
48 : [] = 6
48 : 6 = 8

3. Знайди невідомі компоненти.

4 • 4 = 16
3 • 6 = 18
36 : 9 = 4
56 : 8 = 7
49 : 7 = 7
27 : 3 = 9
40 : 4 = 10
42 : 6 = 7

4. Знайди невідомі числа, склавши для кожної схеми по дві рівності.

8 • 5 = 40
40 : 8 = 5
4 • 8 = 32
32 : 8 = 4
7 • 9 = 63
63 : 9 = 7
6 • 7 = 42
42 : 7 = 6

5. При якому значенні z вираз z • 3 дорівнює 12? 27?
При якому значенні х вираз х : 3 дорівнює 2? 5?
При якому значенні у вираз 24 : у дорівнює 8? 4?

z = 4, z = 9;
х = 6, х = 15;
у = 3, у = 6.

6. Спрогнозуй, парним чи непарним числом буде результат кожного із цих виразів.

z • 2 - парним
z • 2 + 1 - непарним
z = 3
3 • 2 = 6
3 • 5 + 1 = 7
z = 8
8 • 2 = 16
8 • 2 + 1 = 17

7. За кожний закинутий м'яч команда отримувала по 3 очки, а за кожний пропущений – 2 очки знімалось. Скільки очок набрала команда, якщо було закинуто 7 м'ячів і пропущено – 4?

Закинуто - 3 • 7 = 21 (оч.)
Пропущено - 2 • 4 = 8 (оч.)
21 - 8 = 13 (оч.)

Відповідь: команда набрала 13 очок

8. Гра «Правда-неправда» Покажи рукою: істинне чи хибне.
• Перший множник завжди менший ніж другий;
• добуток деколи дорівнює одному з множників;
• частка деколи дорівнює нулю;
• ділене ніколи не може дорівнювати нулю;
• дільник інколи дорівнює нулю;
• ділене і дільник можуть бути рівними;
• частка може бути рівна дільнику;
• ділене іноді дорівнює частці.

• Хибне.
• Істинне.
• Хибне.
• Істинне.
• Істинне.
• Істинне.
• Істинне.
• Істинне.

9. У кожну числову машину закладено програму таблиці множення. Оля вставляє картки із числами, і кожна машина множить ці числа на якесь однакове число. Ось які результати отримала Оля:
Машина 1: 18, 4, 14, 8.
Машина 2: 35, 20, 45, 50.
Машина 3: 36, 12, 60, 54.
1) На яке число множила зелена машина? Жовта машина? Червона машина?
2) Картки з якими числами вставляла Оля в кожну машину?
3) Яке число надрукує кожна машина, якщо вставити в неї картку із числом 3? 5? 8?

1) На 2; на 5; на 6.
2) 9; 2; 7; 4;
7; 4; 9; 10;
6; 2; 10; 9.
3) 6; 15; 18;
10; 25; 30;
16; 40; 48.