1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 28

1. Знайди у таблиці ще 7 захованих рівностей на множення. Запиши.

9 • 6 = 54
3 • 7 = 21
8 • 7 = 56
2 • 10 = 20
4 • 2 = 8

2. Знайди невідомі компоненти.

Множник   7  5   9   10
Множник   2  6   8   10
Добуток  14 30 72 100

Ділене  18 35 28 80
Дільник  3   5   7   8
Частка   6   7   4  10

3. Добери числа так, щоб рівності були правильними.

1) 2 • 5 = 10
2) 24 : 3 = 8
3) 27 : 9 = 3
4) 42 : 6 = 7
5) 64 : 8 = 8
6) 9 • 5 = 45
7) 2 • 3 • 6 = 36
8) 1 • 2 • 9 = 18
9) 1 • 7 • 0 = 0

4. Виконай порівняння, якщо х = 8.

8 24
х • 3 > 23
40 8
5 • х < 42
10 8
80 : х = 10
  6 8
48 : х > 4
       8 1
> х : 8
       8 8
< х : 1

5. Вибери рівняння і прочитай їх.

k : 9 = 5
n • 8 = 32
30 : у = 6

6. Із чисел 8, 24, 2, 10 добери для кожного рівняння таке значення Ху при якому одержимо правильну рівність.

х • 7 = 70
х = 10
х : 6 = 4
х = 24

64 : х = 8
х = 8
6 • х = 12
х = 2

7. Розв'яжи рівняння. Назви корені рівнянь.

х • 4 = 36
х = 36 : 4
х = 9
9 • 4 = 36
36 = 36

х : 7 = 6
х = 6 • 7
х = 42
42 : 7 = 6
6 = 6

49 : х = 7
х = 49 : 7
х = 7
49 : 7 = 7
7 = 7

9 • х = 54
х = 54 : 9
х = 6
9 • 6 = 54
54 = 54

8. Склади рівняння за поданими умовами.
Яку дію ти обереш для розв'язування кожного із них?
Добуток чисел х та 8 дорівнює 40.
Якщо z поділити на 6, то отримаємо 8.
Число m зменшили у 6 разів і отримали 6.
Ділене дорівнює 50, дільник – х, а частка – 10.

х • 8 = 40
х = 40 : 8
х = 5
8 • 5 = 40
40 = 40

z : 6 = 8
z = 8 • 6
z = 48
48 : 6 = 8
8 = 8

m : 6 = 6
m = 6 • 6
m = 36
36 : 6 = 6
6 = 6

50 : х = 10
х = 50 : 10
х = 5
50 : 5 = 10
10 = 10

9. Андрій має 5 кубиків. Лариса – удвічі більше, ніж Андрій, але удвічі менше, ніж Тарас. Скільки кубиків у Тараса? Скільки всього кубиків у дітей?

У Андрія - 5 к.
У Лариси - 5 • 2 = 10 к.
У Тараса - 10 к.
Всього - ? к.
5 + 10 + 10 = 25 (к.)
Відповідь: у дітей всього 25 кубиків10. Де чия шафка?
• Леся: «Номер моєї шафки – це число, що ділиться на 4, але не ділиться на 3».
• Віра: «Число на моїй шафці удвічі більше, ніж число на шафці Олі».
Номер шафки Тані більший, ніж номер шафки Віри.

• Леся № 16
• Віра № 12
• Оля № 6
• Таня № 13