1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 29

1. Згрупуй нерівності на правильні і неправильні.

     28   4
32 - 24 : 6 < 30
       1
56 : 8 : 7 > 0
    90  24
46 + 3 • 8 > 60
      15
5 • 7 - 20 < 15
               63
35 > (70 - 61) • 7
               80
100 < 64 : 8 • 10

2. Із заданих чисел добери у віконця числа так, щоб нерівності були правильними.

[] < 7
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
[] + 1 < 7
0, 1, 2, 3, 4, 5
12 > []
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12 > [] - 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3. Запиши у перший стовпчик числові нерівності, а в другий – нерівності зі змінною.

    4           8
28 : 7 < 32 : 4
   43
50 - 7 > 40
    26    8
36 - 32 : 4 < 29
3 - у > 1
z - 7 > 4
37 < с • 6

4. Які нерівності стають правильними при значенні змінної х = 5?

х = 5
   8
5 + 3 > 6
   1
5 - 4 < 3
     5
10 - 5 < 9

5. Знайди серед поданих чисел розв'язки кожної нерівності зі змінною.

4 + х > 8
х = 5
х = 6
4 > х - 8
х = 9
х = 10
х = 11
х - 4 < 8
х = 7
х = 8
4 < х - 8
х = 13

6. Які з чисел не є розв'язками нерівності?

54, 42, 30.

7. Чи буде розв'язок рівняння 65 – h = 27 розв'язком нерівності 27 + h > 65 ? А розв'язком нерівності 27 + h < 65 ? Чому?

Ні.
65 - h = 27
h = 65 - 27
h = 38
27 + h > 65
    65
27 + 38 > 65 (хибне)
    65
27 + 38 < 65 (хибне)

8. Біля торгівельного центру стоїть 67 автомобілів. Частина з них припаркована у шістьох рядах, порівну в кожному. А решта – 13 автомобілів – уздовж алеї. Скільки автомобілів припарковані в одному ряду біля торгівельного центру?

1) 67 - 13 = 54 (авт.)
2) 54 : 6 = 9 (авт.)

Відповідь: 6 в одному ряду припарковані 9 автомобілів.

9. 25 - 5 : 5 • 7
7 • 7 - 14 : 2
6 + 36 : 6 • 5
42 - (27 : 3 + 3)
64 : 8 + 54 : 6
8 + (14 - 24 : 6)

25 - 5 : 5 • 7 = 25 - 1 • 7 = 25 - 7 = 18
7 • 7 - 14 : 2 = 49 - 7 = 42
6 + 36 : 6 • 5 = 6 + 6 • 5 = 6 + 30 = 36
42 - (27 : 3 + 3) = 42 - (9 + 3) = 42 - 12 = 30
64 : 8 + 54 : 6 = 8 + 7 = 15
8 + (14 - 24 : 6) = 8 + (14 - 4) = 8 + 10 = 18

10. Придумай нерівність зі змінною z, щоб її розв'язком було z = 10.

12 + z < 24
z = 10
    22
12 + 10 < 24