1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 32-33

1. Добери назву для кожного з рисунків.

Криві, прямі, промені, відрізки, ламані.

2. Постав точку. Проведи через неї 4 прямі. Скільки ще прямих можна провести через цю точку?


урок 32-33 гдз 3 клас математика Гісь Філяк 2020
Безліч прямих.

3. Постав дві точки. Сполучи точки прямою лінією. Сполучи ці ж точки кривою лінією. Чи можна через ці точки провести ще одну криву? А ще одну пряму?

32 33 3
Криву — так.
Пряму — ні.

4. Постав точку. Познач її буквою О. Проведи із цієї точки два промені.

32 33 4

5. Виміряй відрізки АВ і EF. Запиши їх довжину в міліметрах.

АВ = 4 см
EF = 6 см

6. Накресли два відрізки: перший завдовжки 3 см, а другий — на 5 см довший. Познач перший відрізок літерами В і С, а другий — літерами М і N.

32 33 6 1
3 + 5 = 8 (см)
32 33 6 2

7. Гра «Правда-неправда».
Покажи рукою: істинне чи хибне.
• Пряма не має ні початку, ні кінця.
• Відрізок має початок, але не має кінця,
• Промінь − це частина кривої, що має початок і кінець.
• Через одну точку можна провести лише одну пряму.
• Через одну точку можна провести багато прямих.
• Через дві точки можна провести багато кривих.
• Через дві точки можна провести лише одну пряму.

• Істинне.
• Істинне.
• Хибне.
• Хибне.
• Істинне.
• Істинне.
• Істинне.

8. Скільки відрізків і скільки променів утвориться, якщо:
• на прямій лінії поставити точку?
• на прямій лінії поставити дві точки?

• Безліч.
• Відрізків — один, променів - безліч.

9. Досліди:
1) Чи завжди можна провести криву лінію через 3 точки?
2) Чи завжди можна провести пряму лінію через 3 точки?

1) Так.
2) Так.

10. Познач точки так, як на рисунку. Уяви, що це − замки. Через кожні дві точки проведи пряму. Це − дороги між замками. Скільки доріг отримали?

32 33 10

11. Накресли відрізок АВ завдовжки 5 см. На цьому відрізку на відстані 3 см від точки А вправо познач точку С. Точку D розмісти на відстані 4 см вліво від точки В.
1) У якому порядку розмістилися точки? Прочитай.
2) Знайди довжину відрізка DC.

32 33 11
1) А, С, В, D.
2) 4 см + 2 см = 6 см

12. Назви номери:
• замкнених кривих ліній;
• замкнених ламаних;
• незамкнених кривих ліній;
• незамкнених ламаних.

• 2
• 4
• 6
• 7

13. 1) Назви вершини і ланки кожної ламаної.
2) Скільки ланок у кожної ламаної? Скільки вершин?
3) У яких ламаних кількість ланок і вершин однакова: у замкнених чи незамкнених?

2) 3; 4; 3; 6.
2; 3; 3; 6.
3) У замкнених.

14. Коники-стрибунці сперечаються, хто з них прострибав більшу відстань.
Обчисли довжину кожної ламаної і визнач переможця.

3 м + 2 м + 3 м = 8 м — синій стрибунець.
4 м + 1 м + 1 м + 1 м = 7 м — червоний стрибунець.
2 м + 2 м = 4 м — зелений стрибунець.
Переможець — синій стрибунець.

15. Накресли ламану, що складається із трьох ланок, довжина яких 1 см, 2 см і 3 см відповідно.

32 33 15

16. Петрик і Сашко біжать стометрівку. Петрик уже пробіг 75 м від старту. Сашкові до фінішу залишилось 20 м. Яка відстань між Петриком і Сашком? Доповни схему. Розв'яжи.

Петрик — 75 м
Сашко: 100 - 20 = 80 м
80 - 75 = 5 (м)

Відповідь: відстань між Петриком і Сашком 5 метрів.

Повідомити про помилку