1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 34

 1. Познач у зошиті точки, як на рисунку.
1) Через точку А проведи 3 прямі.
2) 3 точки В проведи чотири промені.
3) Побудуй відрізок CD.
4) Побудуй незамкнену ламану лінію KLMN. Визнач її довжину.

урок 34 гдз 3 клас математика Гісь Філяк 2020
34 1 2
KLMN = 2 см + 1 см + 3 см = 6 см


☑ 2. Назви спочатку всі прямі кути, перевіривши їх косинцем. А потім назви непрямі кути.

Прямі кути: А, С, D, F, Е.
Непрямі кути: В, Q.


☑ 3. Із двох променів, один із яких спрямований униз, а інший − вліво, побудуй прямий кут.

34 3
Прямий кут.


☑ 4. 1) Полічи, скільки прямих і скільки непрямих кутів у цій
2) Придумай і накресли паркан, у якому було б 7 прямих кутів. Кого від кого ти захистив?

1) Прямих кутів: 10.
Непрямих кутів: 10.
2) Пташку від котика.


☑ 5. Як одним словом назвати ці фігури? Як називається лінія, що оточує кожну фігуру?

Многокутники. Сторони.


☑ 6. Математичний диктант. Доповни твердження.
У чотирикутника ... вершини.
У шестикутника ... кутів.
У семикутника ... сторін,
Фігуру, в якої 8 кутів, називають ... .
Кількість вершин, сторін і кутів у многокутника − ... .

У чотирикутника 4 вершини.
У шестикутника 6 кутів.
У семикутника 7 сторін,
Фігуру, в якої 8 кутів, називають восьмикутник.
Кількість вершин, сторін і кутів у многокутника − однакова.


☑ 7. Розглянь план двох майданчиків.
• Скільки всього на плані п'ятикутників? шестикутників? Запиши їхні назви.
• Запиши назви усіх трикутників.
• Знайди на плані 4 чотирикутники. Запиши їхні назви. Назви сторони.

• П'ятикутників - 1. ABCDE.
Шестикутників - 1. KLMNPR.
• Трикутники: СВА, САЕ, СЕD.
• Чотирикутники: ВСЕА, СDЕА, КLРR, LМNР.


☑ 8. Добери всі можливі назви до кожної групи рисунків.

Це: геометричні фігури, прямокутники, многокутники, чотирикутники.


☑ 9. Розглянь рисунок і дай відповіді на запитання.
1) Скільки трикутників на рисунку?
2) Знайди три квадрати.
3) Чи правда, що жовта і рожева фігури − це прямокутники?
4) Назви номери усіх чотирикутників.
5) У якого многокутника є лише один прямий кут?
6) Скільки прямих кутів у прямокутника?
7) Чи є тут хоч один п'ятикутник?
8) Як називається фігура під номером 7?
9) Яку фігуру утворили усі фігури разом?

1) 3.
2) 1, 2, 10.
3) Так.
4) 1, 2, 3, 4, 10, 8.
5) 5.
6) 4.
7) Ні.
8) Шестикутник.
9) Прямокутник.


☑ 10. Гра «Правда-неправда».
Покажи рукою: істинне чи хибне.
• Ламана складається з відрізків.
• Відрізки ламаної називаються ланками.
• Ламана завжди має більше, ніж 3 ланки.
• Замкнена ламана завжди довша, ніж незамкнена ламана.
• Замкнена ламана лінія утворює многокутник.
• Замкнена ламана лінія, що має 4 ланки, це − квадрат.
• Квадрат і прямокутник − це чотирикутники.
• У прямокутника всі кути прямі.

• Істинне.
• Істинне.
• Хибне.
• Хибне.
• Хибне.
• Хибне.
• Істинне.
• Істинне.


☑ 11. З'ясуй, де чия футболка, скориставшись підказками.
• На футболках Тоні й Лесі є круги.
• Футболки Олі й Лесі прикрашені трикутниками.
• Квадрати є тільки на футболках Наталі й Тоні.
• На футболках Віти й Наталі побачиш прямокутники.

Жовта - Віта, Наталя.
Фіолетова - Оля, Леся.
Зелена - Тоня, Леся.
Червона - Тоня, Леся.
Синя - Віта, Наталя.
Жовта - Віта.
Фіолетова - Оля.
Зелена - Леся.
Червона - Тоня.
Синя - Наталя.

Повідомити про помилку