1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 35

1. 1) Як називаються такі лінії? Скільки вершин у кожної з них? Скільки ланок? Скільки кутів?

Ламані лінії.
5; 4.
6; 5.
4; 3.

2) Що потрібно зробити, щоб кількість вершин, ланок і кутів ламаної MNOPRS стала однаковою?

2) З'єднати точки S і М.

2. Назви номери прямокутників; номери квадратів. Додай числа на фігурах, що не були названі.

1, 2, 10, 7.
4, 8, 11.
3, 5, 6, 9.

3. 1) Розглянь рисунки і доповни твердження.
Фігура ABCD називається ... .
KL — сторона ... .
AD і ВС — ... сторони прямокутника.
Сторона ... — довжина прямокутника.
АВ — ... прямокутника.
Кут BCD і кут NKL — ... кути.
У квадрата всі сторони ... .
У прямокутника всі ... прямі.
Протилежні сторони прямокутника — ... .

Фігура ABCD - прямокутник.
KL — сторона квадрата.
АD і ВС — протилежні сторони прямокутника.
Сторона ВС — довжина прямокутника.
АВ — ширина прямокутника.
Кут BCD і NKL — прямі кути.
У квадрата всі сторони рівні.
У прямокутника всі кути прямі.

2) Назви спочатку спільні, а потім відмінні ознаки прямокутника і квадрата.

Протилежні сторони прямокутника — ВА і СD.

5. Гра «Правда-неправда».
Покажи рукою: істинне чи хибне.
• Квадрат і прямокутник — це види чотирикутників.
• Кожний квадрат — це прямокутник.
• Кожний прямокутник — це квадрат.
• Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається прямокутником.
• Чотирикутник, у якого всі сторони рівні, — це квадрат.
• Прямокутник — це чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні.
• Якщо незамкнену ламану лінію, що має 3 ланки, замкнути відрізком, то отримаємо чотирикутник.
• Квадрат — це прямокутник, у якого всі кути прямі.

• Істинне.
• Істинне.
• Хибне.
• Істинне.
• Істинне.
• Істинне.
• Істинне.
• Істинне.

7. Дідусь Михайло вирощує тюльпани. Довжина кожної грядки з рожевими тюльпанами становить 15 м, а ширина — 50 дм. Які розміри грядок червоних і оранжевих тюльпанів, якщо за формою вони квадратні? Дізнайся довжину і ширину дідусевого квітника.

Грядка червоних тюльпанів:
Грядка оранжевих тюльпанів:
Довжина дідусевого квітника:
Ширина дідусевого квітника:

8. Накресли прямокутник, довжина якого 1 дм, а ширина — на 8 см коротша. Накресли відрізок так, щоб усередині прямокутника утворився квадрат. Яка довжина сторони утвореного квадрата?

1 дм = 10 см
10 см –8 см = 2 см
35 8
Довжина сторони утвореного квадрата 2 см.

9. Які цифри заховалися під фігурами?

1)

Повідомити про помилку