1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 36

1. Знайди периметр кожного многокутника.

М: 2 см
N: 3 см
О: 5 см
Р: 4 см

2. Скільки потрібно сірників, щоб скласти:
• квадрат зі стороною 4 сірники?
• прямокутник зі сторонами 2 сірники і 5 сірників?

• 16 сірників.
• 14 сірників.

4. Накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 2 см і квадрат зі стороною 3 см. Порівняй їхні периметри.

Р = 3 • 4 = 12 (см)
Р = (4 + 2) • 2 = 8 • 2 = 16 (см)

6. Знайди периметр прямокутника, якщо одна сторона прямокутника 3 см, а друга — удвічі довша.

3 • 2 = 6 (см)

Р = (6 + 3) • 2 = 9 • 2 = 18 (см)

7. Чи вистачить 20 м плінтуса, щоб покласти його по периметру кімнати, довжина якої 5 м, а ширина − 4 м?

Так.
5 м + 5 м + 4 м + 4 м = 18 м

8. Чи достатньо 30 см дроту, щоб зробити квадратну рамочку зі стороною 8 см? А прямокутну рамочку завдовжки 9 см і завширшки 6 см?

Ні. 8 • 4 = 32 (см)
Так. (9 + 6) • 2 = 30 (см)

9. Вийшовши з дому, Оля пройшла прямо 20 м, повернула ліворуч і пройшла ще 10 м. Звідси знов повернула ліворуч і пройшла 20 м. Яку відстань пройшла Оля? На якій відстані від дому вона опинилась?

20 м + 10 м + 20 м = 50 м — пройшла Оля.
Оля опинилась від дому на відстані 10 метрів.

10. Гра «Правда-неправда».
Покажи рукою: істинне чи хибне.
• Щоб обчислити периметр фігури, слід знайти суму всіх її сторін.
• Периметр трикутника, усі сторони якого мають довжину 2 см, дорівнює 6 см.
• Периметр квадрата зі стороною 4 см дорівнює 12 см.
• 8 см − це периметр квадрата, сторона якого дорівнює 4 см.
• Периметр прямокутної фотографії зі сторонами 4 см і 6 см дорівнює 20 см.

• Істинне.
• Істинне.
• Хибне.
• Хибне.
• Істинне.

11. Накресли три будь-які квадрати. Двома прямими лініями розділи:
• перший квадрат на 4 трикутники;
• другий квадрат на 4 квадрати;
• третій квадрат на 3 прямокутники.


36 11

Повідомити про помилку