1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 39

1. Розглянь емблему Олімпійського прапора. Які фігури на ній зображено? Прочитай, що ці символи означають.

Синій − Європа
Жовтий − Азія
Чорний − Африка
Зелений − Австралія
Червоний − Америка

Обчисли вирази. За результатами обчислень вибери відповідні букви, склади з них слово й доповни вислів. Який колір нашої країни на цій емблемі?

         37
1) 13 + 24 + 35 = 72 є
        14
2) 70 - 56 - 8 = 6 в
         5           9
3) 45 : 9 + 72 : 8 = 14 р
         10
4) 100 : 10 • 7 = 70 о
                 8
5) 64 : (80 - 72) = 8 п
          81
6) (44 + 37) : 9 = 9 и
Україна — частина Європи.

2. Доповни речення.

Точки на колі: В, Е
Точки поза колом: С, D, А, F.
Точки на крузі: G, K, М, L
Точки поза кругом: Н, N.

3. 1) Які точки належать колу? кругу?
2) Які фігури лежать усередині круга? Які − поза кругом?

1) Належать колу: К, В, D.
Належать кругу: E, F, H.
2) Усередині круга: трикутник, прямокутник, шестикутник.
Поза кругом: квадрат, трикутник, ромб.

4. 1) Скільки точок перетину з колом має пряма?
2) Досліди, скільки точок перетину можуть мати:
• крива й коло;
• ламана й коло.

1) 2;
2) безліч;
3) декілька.

5. Назви центр кожного круга, його радіуси, діаметр.

Центр: О.
Радіуси: ОВ, ОЕ, ОF, ОD, ОТ.
Діаметр: АС, EL, MS.

6. Накресли коло за допомогою монети або кругового отвору. Що треба зробити, щоб побудоване коло стало кругом?

8. Розглянь взаємне розміщення двох кіл. Добери правильну назву до кожного малюнка.

Кола перетинаються: 1).
Кола дотикаються: 2) 3).
Кола не перетинаються: 4).

9. Знайди числа під фігурами методом підбору. Під однаковими фігурами — однакові числа.

7 • 8 = 56
4 - 3 = 1
4 + 3 = 7

Повідомити про помилку