1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 47

1. Перепиши числа. У кожному числі обведи цифру 3:
• синім кольором, якщо це число одиниць;
• червоним кольором, якщо це число десятків;
• зеленим кольором, якщо це число сотень.
• 137 • 322 • 883 • 393 • 330 • 239 • 333 •алишиться після обгородження двох квадратних пісочниць зі сторонами 3 м і 2 м?

• 393, 333.
• 137, 239.
• 322, 393, 330, 333.

2. Розклади на розрядні доданки числа: 217, 539, 406.

217 = 200 + 10 + 7
539 = 500 + 30 + 9
406 = 400 + 6

3. Запиши, вставляючи пропущені розрядні доданки і доповни цифри в сумах.

200 + 40 + 9 = 249
800 + 10 + 2 = 812
300 + 30 + 8 = 338
100 + 30 + 4 = 134
900 + 90 + 8 = 998
600 + 60 = 660
700 + 1 = 701

5. Обчисли усно.

800 + 73 = 873
650 + 9 = 659
108 + 40 = 148

524 - 24 = 500
524 - 520 = 4
524 - 504 = 20

703 - 700 = 3
846 - 40 = 806
807 - 7 = 800

846 - 840 = 6
846 - 806 = 40
846 - 46 = 800

6. Учні 3-А і 3-Б класів прибули в Кінний театр на острів Хортиця. Усіх учнів об'єднали в б однакових груп. Скільки учнів у кожній групі, якщо з 3-А класу прибуло 32 учні, а з 3-Б − на 4 учні менше?

У 3-А кл. - 32 уч.
У 3-Б кл. - ?, на 4 уч. більше, ніж у 3-А
Всього - ? уч. у 6 г.
1) 32 - 4 = 28 (уч.) - у 3-Б класі
2) 32 + 28 = 60 (уч.) - всього учнів у 3-А і 3-Б класах
3) 60 : 6 = 10 (уч.)
Відповідь: у кожній групі 10 учнів

7. Після перегляду вистави 60 учнів пішли обідати. 32 учні сіли за столи на 8 місць, решта − за столи на 7 місць. Скільки всього столів зайняли учні?

За столи на 8 м. - 32 уч.
На столи на 7 м. - ? уч.
Разом - 60 уч.
1) 60 - 32 = 28 (уч.) - сіла за столи на 7 місць
2) 32 : 8 = 4 (ст.) - сіло учнів за 4 столи
3) 28 : 7 = 4 (ст.) - сіло учнів за 4 столи
4) 4 + 4 = 8 (ст.) - зайняли учні столів
Перевірка:
7 • 4 + 8 • 4 = 28 + 32 = 60 (уч.)
Відповідь: учні зайняли всього 8 столів

8. х + 300 = 359
201 + n = 281
618 − y = 18
z - 48 = 500

х + 300 = 359
х = 359 - 300
х = 59
59 + 300 = 359
359 = 359

201 + n = 281
n = 281 - 201
n = 80
201 + 80 = 281
281 = 281

618 - у = 18
у = 618 - 18
у = 600
618 - 600 = 18
18 = 18

z - 48 = 500
z = 500 + 48
z = 548
548 - 48 = 500
500 = 500

9. Які числа заховались у валізах, якщо відомо: ? на 20 менше, ніж → ?, на 21 більше, ніж → останнє число четвертої сотні.

401, 421, 400.

10. У перший вагон зайшли парами 18 дітей. У другий вагон − на 4 дитини менше. На скільки більше пар дітей у першому вагоні, ніж у другому?

1) 18 - 4 = 14 (д.) - зайшло у другий вагон
2) 18 : 2 = 9 (п.) - зайшло пар дітей у 1 вагон
3) 14 : 2 = 7 (п.) - зайшло пар дітей у 2 вагон
4) 9 - 7 = 2 (п.)
Відповідь: у першому вагоні на 2 пари дітей більше, ніж у другому

11. Придумай трицифрове число, у розряді одиниць якого стоїть число, що на 8 більше, ніж число розряду сотень, а в розряді десятків − число, що у 8 разів більше, ніж число розряду сотень.

189.