1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 64-65

1. Сніжинки приземлилися під такими номерами:
314 600 249 899 200 570
1) Запиши числа за порядком.
2) Назви попереднє і наступне числа для кожного числа.
3) Зменш найбільше кругле число у 200 разів, а найменше кругле – у 20 разів.

1) 200, 249, 314, 570, 600, 899.

2) 199 200 201
248 249 250
313 314 315

569 570 571
599 600 601
898 899 900

2. Діти граються сніжками. Запиши рівності, щоб знайти шукані числа.

118 – 10 = 108
103 – 3 = 100
37 + 100 = 137
8 + 120 = 128
165 – 105 = 60
90 + 101 = 191

3. На стадіоні на прокат давали ковзани і лижі. Розглянь таблицю і дай відповіді на запитання.
1) Скільки пар лиж видали позавчора? Скільки пар лиж видали вчора? Скільки пар лиж видали сьогодні після обіду?
Про що можна дізнатися за схемою?
2) Скільки пар ковзанів видали позавчора?
Скільки пар ковзанів видали учора?
Скільки дітей було на ковзанці сьогодні після обіду?

1) 20 + 20 • 2 = 20 + 40 = 60 (п.) – видали пар лиж позавчора
60 + 60 : 2 = 60 + 30 = 90 (п.) – видали пар лиж учора
80 : 2 = 40 (п.) – видали пар миж сьогодні до обіду

2) (18 + 12) + (18 + 12 + 20) = 30 + 50 = 80 (п.) – видали пад ковзанів позавчора
80 : 2 = 40 (п.) – видали пар ковзанів учора
150 – 30 • 3 = 150 – 90 = 60 (д.) – було дітей на ковзанці сьогодні після обіду

4. Після прогулянки:
1) Біля кожної з 11 батарей гріли руки по 10 дітей. Скільки всього дітей гріли руки біля батарей?
2) Сушилося 400 рукавичок і 200 чобітків. У скільки разів більше пар рукавичок, ніж чобітків?

1) 10 • 11 = 110 (д.)
2) 400 : 200 = 2 (р.)

5. Орест задумав число.
1) Склади рівняння і знайди задумане число шляхом підбору.
2) Перевір результат, розв'язавши рівняння.

1) 1 • 60 = 60
2 • 60 = 120
3 • 60 = 180
4 • 60 = 240
5 • 60 = 300
Отже, правильне число 5.

2) х • 60 = 300
х = 300 : 60
х = 5
5 • 60 = 300
300 = 300

6. Добери для рівностей відповідні числа.

4 • 200 = 800
5 • 70 = 350
621 – 601 = 20
80 + 102 = 182
595 – 505 = 90
1 + 399 = 400
  210
30 • 7 = 250 – 40
 160
4 • 40 = 190 – 30
 900
3 • 300 + 100 = 1000

7. Склади вираз за діями й обчисли його результат.

1) 80 • 8 = 640
2) 80 : 8 = 10
3) У скільки разів добуток чисел більше частки?
640 : 10 = 64 (р.)

8. 24 хлопці та 18 дівчат об'єднуються у команди так, що дівчат у всіх командах є порівну і що кількість хлопців у кожній команді – однакова. Скількома способами це можна зробити? Поясни.

1–й спосіб:
24 : 2 = 12 (2 команди)
18 : 2 = 9 (2 команди)
В команді може бути 12 хлопців і 9 дівчат.
2–й спосіб:
Поділимо дітей на 3 команди:
24 : 3 = 8 (хл.)
18 : 3 = 6 (дів.)

9. Знайди невідоме число у кожному випадку. Поясни свої міркування.

40 • 6 = 240
30 • 5 = 150
121 – (50 + 40) = 121 – 90 = 31
457 – 50 = 407
10 • 4 + 3 • 20 = 40 + 60 = 100
200 : 40 = 5

10. (330 + 160) : 7 • 3
90 – (970 – 160) : 90
1000 – (560 – 510) • 8
480 – (220 – 160) • 10
50 + (660 – 650) • 14
10 • 29 – (80 + 80) + 5

(330 + 160) : 7 • 3 = 490 : 7 • 3 = 70 • 3 = 210
90 – (970 – 160) : 90 = 90 – 810 : 90 = 90 – 9 = 81
1000 – (560 – 510) • 8 = 1000 – 50 • 8 = 1000 – 400 = 600
480 – (220 – 160) • 10 = 100 • 10 = 1000
50 + (660 – 650) • 14 = 50 + 10 • 14 = 50 + 140 = 190
10 • 29 – (80 + 80) + 5 = 290 – 160 + 5 = 135

11. Скільки буде десятків, якщо 3 десятки помножити на 2 десятки?

3 дес • 2 дес
30 • 20 = 600 = 60 дес

12. Доповни задачу, до якої складено рівняння. Зроби скорочений запис до неї.

180 : x = 20. Розв'яжи.
Тато заплатив за обіди Василька у школі всього ..., оплачуючи щоразу однаково. Скільки коштує обід, якщо Василько обідав ... разів?

Усього 180 грн; обідав 9 разів
180 : х = 20
х = 180 : 20
х = 9
180 : 9 = 20
20 = 20

13. Розв'яжи задачі, склавши рівняння.
1) Спочатку банкомат видав 20 однакових купюр. Яка вартість однієї купюри, якщо видано 100 грн?
2) Потім банкомат видав купюри по 20 грн. Скільки було купюр, якщо видано 400 грн?

1) х • 20 = 100
х = 100 : 20
х = 5
5 • 20 = 100
100 = 100
Вартість однієї купюри 5 гривень.

2) 400 : х = 20
х = 400 : 20
х = 20
400 : 20 = 20
20 = 20
Було 20 купюр.

14. Учитель художньої праці привела 27 учнів на Каштанову алею. Усі дівчата сіли на 3 лавки, по 5 дівчат на кожну. Усі хлопці сіли на 2 лавки, порівну на кожну. Скільки хлопців сіло на одну лавку?

Дівчат – на 3 л. по 5
Хлопців – на 2 л. по ?
Разом – 27
1) Скільки було дівчат?
5 • 3 = 15 (д.)
2) Скільки було хлопців?
27 – 15 = 12 (хл.)
3) Скільки хлопців сіло на одну лавку?
12 : 2 = 6 (хл.)
2–й спосіб:
(27 – 5 • 3) : 2 = (27 – 15) : 2 = 12 : 2 = 6

15. Діти кидають гральний кубик. Їхні результати:
• Скільки очок було щоразу в Артема?
• Скільки очок щоразу випадало Захарові 4 рази підряд?
• Скільки очок отримав Матвій наприкінці?
• Якщо Артем подвоїть свій результат, а Захар набере ще 28 очок, то хто з них матиме більше очок?
• Щоб випередити хлопців, Матвій хоче набрати за б кидань 35 очок. Чи можливо це зробити?

• 30 : 6 = 5 очок щоразу у Артема
• (32 – 8) : 4 = 24 : 4 = 6 очок щоразу у Захара.
          12       12
29 – (6 • 2 + 4 • 3) = 29 – 24 = 5 очок отримав Матвій наприкінці.
• Артем і Захар матимуть однакову кількість очок.
• Ні.

Повідомити про помилку