1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. ГІСЬ 2020 рік

Урок 8

1. Скільки всього пар? Скільки чобітків у кожній парі? Скільки всього чобітків?
4; 2; 8

2. Розглянь таблицю і пригадай ідею множення. Доповни записи.
2 групи по 5
5 + 5 = 10
2 рази
5 • 2 = 10

3. Дай відповіді на запитання. Запиши і обчисли вирази на множення.
1) Скільки разів по три? Скільки всього? Доповни запис.
2) Скільки разів по чотири? Скільки всього? Доповни запис.
3) Скільки разів по п'ять? Скільки всього? Доповни запис.

1) 3 • 5 = 15
2) 4 • 6 = 24
3) 5 • 4 = 20

4. Дай відповіді на запитання. Запиши і обчисли вирази на множення.
5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 15
2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14
3 • 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12
5 • 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25
1 • 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

5. 1) Запиши дією множення кількість абрикос на кожному малюнку.
2) Розглянь, як утворюється таблиця множення числа 3.
Знайди наступні значення добутку числа 3.
3) Продовж наступні записи за тим самим правилом.
4) Доповни усно таблиці множення чисел від 2 до 5, скориставшись стрілками-підказками.

1) 5 • 2 = 10
2) 4 • 1 = 4
3) 5 • 4 = 20
4) 6 • 3 = 18
5) 2 • 5 = 10
3 • 6 = 15 + 3 = 18 → 3 • 7 = 18 + 3 = 21
3 • 9 = 24 + 3 = 27 → 3 • 10 = 27 + 3 = 30
3) 4 • 3 = 12 → 4 • 4 = 12 + 4 = 16 → 4 • 5 = 16 + 4 = 20
5 • 4 = 20 → 5 • 5 = 20 + 5 = 25 → 5 • 6 = 25 + 5 = 30

6. 3 • 4 = 3 • 3 + 3
3 • 5 - 3 = 3 • 4
4 • 2 + 4 < 4 • 6
4 • 7 > 4 • 5 + 4
5 • 8 - 5 = 5 • 7
5 • 5 + 5 > 5 • 6 - 5

7. Що більше:
• 9 разів по 2 чи 6 разів по З?
• 8 разів по 3 чи 10 разів по 2?
• 7 разів по 5 чи 9 разів по 4?
• 4 рази по 5 чи 5 разів по 4?

• 2 • 9 = 3 • 6
5 • 7 < 4 • 9
• 3 • 8 > 2 • 10
5 • 4 = 4 • 5

8. Морська зірка має 5 променів. Восьминіг має 8 щупальців. Чого більше: променів у шести морських зірок чи щупальців у чотирьох восьминогів?
5 • 6 < 8 • 4
Більше щупальців у чотирьох восьминогів.

9. Накресли прямокутник, одна сторона якого 2 см, а інша — на 1 см довша. Полічи рядки клітинок. Полічи стовпці клітинок. Обчисли множенням, скільки клітинок у прямокутнику.
2 + 1 = 3 см
6 • 4 = 24 (кл.)

10. Запиши числа за допомогою дії множення двох чисел за зразком. Знайди по два варіанти для кожного числа.
12 = 2 • 6, 12 = 3 • 4
16 = 4 • 4, 16 = 2 • 8
18 = 2 • 9, 18 = 3 • 6
20 = 5 • 4, 20 = 4 • 5
24 = 3 • 8, 24 = 4 • 6

11. Доповни рівності. Скористайся таблицею множення.
5 • 5 = 25
7 • 3 = 21
5 • 7 = 35
7 • 2 = 14
4 • 7 = 28
3 • 9 = 37