1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 84-85

1. Запиши тричі підряд цифру 5. Відніми 500. Помнож на 10. Яким числом слід доповнити результат до 1000?

(555 - 500) • 10 = 550
1000 - 550 = 450 - число, яким слід доповнити результат до 1000.

2. 

урок 84-85 гдз 3 клас математика Гісь Філяк 2020
84 85 2 2

3. Два числа розговорилися між собою.
Перше число: «Якщо мене помножити на 3, то я стану на 100 меншим, ніж тисяча».
Друге число: «Якщо мене зменшити вдвічі, то я стану на 200 більшим, ніж 100».
Яке число більше – перше чи друге? У скільки разів більше?

300 • 3 = 900
600 : 2 = 300
Друге число більше першого у 3 рази.

4. Розглянь, як віднімати числа з переходом через розряд.

84 85 4 1
84 85 4 2

6. Обчисли. Розшифруй, як перекладається з грецької мови слово «бібліотека».

84 85 6
Скриня для книг.

7. Придумай та обчисли свій вираз на віднімання з переходами через розряди. Зроби перевірку в стовпчик.

84 85 7

8. Писар узяв книгу в бібліотеці 17 січня і має її повернути до ЗО січня. Скільки щонайбільше днів Писар може тримати книгу?

13 днів щонайбільше Писар може тримати книгу.

9. Поки козачки були в бібліотеці, Відчайдух встиг прочитати 8 сторінок журналу «Пізнай-ко», а Дзиґа за цей час прочитав 5 аркушів журналу «Всезнайко». Хто прочитав більше – Відчайдух чи Дзиґа?

1) 5 • 2 = 10 (стор.) - прочитав Дзиґа
2) 10 > 8

Відповідь: Дзиґа прочитав більше Відчайдуха

10. Розглянь бібліотечний каталог словників. Дай відповіді на запитання.
• Запиши усі круглі числа серед номерів словників.
• Назви серед номерів число, у якому сотень, десятків і одиниць є порівну.
• Прочитай, як дізнатися кількість орфографічних словників у бібліотеці.
• Визнач кількість тлумачних словників; словників іншомовних слів.
• 3-А клас узяв для уроку словники з номерами від 216 по 229. Скільки і яких словників узяв 3-А клас для уроку?
• 3-Б клас узяв для уроку книги з номерами 170-172, 597-602. Скільки серед них є словників і яких?

• 140, 150, 160, 170, 210, 220, 230, 600, 610;
• 222;
• тлумачних словників - 31, іншомовних - 16;
• 3-А клас взяв 14 тлумачних словників;
• 3-Б клас;
• серед них 6 словників іншомовних слів.

11. На двох етажерках було 147 книг. З кожної етажерки взяли по 34 книги. Скільки книг залишилося на етажерках?

Було - 147 кн.
Взяли - з 2 ет. по 34 кн.
Залишилося - ? кн.

1) 34 • 2 = 68 (кн.) - всього взяли
2) 147 - 68 = 79 (кн.)

Відповідь: 79 книг залишилося на етажерках

12. У бібліотеці художніх книг на 580 більше, ніж навчальних. Художні книги розташовані по 30 штук на кожній із 30 полиць. Навчальні книги стоять на 8 полицях, порівну на кожній. Скільки навчальних книг на одній полиці?

1) 30 • 30 = 900 (кн.) - художніх книг
2) 900 - 580 = 320 (кн.) - навчальних книг
3) 320 : 8 = 40 (кн.) - на одній полиці

Відповідь: 40 навчальних книг на одній полиці

13. Задача від бібліотекаря.
Над написанням твору письменник працював 80 днів, по 6 год щодня. Школяр читав цей твір 9 днів, по 3 год щодня. На скільки більше годин тривала робота письменника, ніж читання школяра?

1) 6 • 80 = 480 (год) - працював письменник
2) 3 • 9 = 27 (год) - читав школяр
3) 480 - 27 = 453 (год)

Відповідь: на 453 години більше тривала робота письменника, ніж читання школяра

14. Бібліотека має форму прямокутника, а читальний зал форму квадрата. По їхньому периметру вмонтовані етажерки для книг. Розглянь план кімнат. Обчисли периметр бібліотеки і довжину читального залу за планом.

1) 36 : 4 = 9 (м) - довжина читального зала
2) (25 + 9) • 2 = 68 (м)

Відповідь: периметр бібліотеки 68 метрів, а довжина читального залу 9 метрів

15. У читальному залі бібліотеки козачки оглядають енциклопедію «Річки України». Цікавинки з енциклопедії:
1) В Україні протікає 72 : (45 : 5) • 2 + 100 річок, які мають довжину понад 100 км.
2) Розглянь таблицю найдовших річок України та їхні довжини у кілометрах. Назви 5 найдовших річок.
• Назви річки, що мають довжину більшу ніж 400 км, але меншу ніж 500 км.
• Які річки мають однакову довжину?
• Усно:
– на скільки Дніпро довший від Західного Бугу?
– на скільки Дністер коротший від Південного Бугу?
– на скільки Ворскла довша, ніж Хорол?
• Письмово в стовпчик:
Додай тричі довжину річки Удай. Довжину якої річки ти отримаєш?
• Довжина Південного Бугу така, як сума довжин двох менших річок. Дізнайся назви цих річок.
• На скільки сума довжин річок Стир та Інгул є меншою, ніж довжина найдовшої річки України?

Найдовші річки: Дніпро, Південний Буг, Дністер, Сіверський Донець, Десна.
• Случ, Стир, Західний Буг.
• Рось і Оріль.
• Дніпро на 480 км довший Західного Бугу;
Дністер на 101 км коротший від Південного Бугу;
Ворскла на 40 км довша, ніж Хорол.
• 84 85 15
• Довжина Південного Бугу така як сума річок Інгул та Случ.
• На 182 кілометри Дніпро довше, ніж сума довжин річок Стир та Інгул.

16. Головоломки із читального залу.
1) Привіт! Я – Пригодницька книжка. Моя остання сторінка – під номером 140. Скільки в мені аркушів?
2) В одній книжці з історії України 125 аркушів, а в іншій – 250 сторінок. Яка з цих книжок товща за кількістю сторінок?
3) У відділі фантастики козачок Відчайдух прочитав книжку зі с 11 по с 34, а Дзиґа – зі с 35 по с 62. Хто прочитав більше? На скільки аркушів більше?
4) Книжка «Казки» завтовшки 2 см містить 80 аркушів. Яка товщина книжки, що містить 240 таких самих сторінок?
5) Із книжки, у якій 138 аркушів, вирвалась частина зі сторінками від 67 по 78. Скільки сторінок залишилось у книжці?

1) 70 аркушів.
2) Книги однакові за кількостю сторінок.
3) Дзиґа прочитав більше на 4 сторінки.
4) Товщина книжки 6 см.
5) Залишилося 126 сторінок.

Повідомити про помилку