1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 98

1. Усний «бліцтурнір».

1) 50 + 7 = 57
500 + 7 = 507
500 + 70 = 570
500 + 10 + 7 = 517

2) 74 = 70 + 4
356 = 300 + 50 + 6
208 = 200 + 8
670 = 600 + 70

3) 30 · 4 = 120
9 · 40 = 360
400 · 2 = 800
70 · 3 = 210
3 · 300 = 900

4) На відстані 1000 м лось чує звуки.

5) 587 + 2 = 589
587 + 200 = 787
588 + 2 = 590
588 + 200 = 788
589 + 2 = 591
589 + 200 = 789
322 - 2 = 320
322 - 200 = 122
321 - 2 = 319
321 - 200 = 121
320 - 2 = 318
320 - 200 = 120

2. Розглянь множення чисел. Обчисли за зразками наступні вирази.

25 · 4 = (20 + 5) · 4 = 20 · 4 + 5 · 4 = 80 + 20 = 100
17 · 3 = (10 + 7) · 3 = 10 · 3 + 7 · 3 = 51
12 · 6 = (10 + 2) · 6 = 10 · 6 + 2 · 6 = 72
15 · 6 = (10 + 5) · 6 = 10 · 6 + 5 · 6 = 90
28 · 2 = (20 + 8) · 2 = 20 · 2 + 8 · 2 = 40 + 16 = 56
33 · 3 = (30 + 3) · 3 = 30 · 3 + 3 · 3 = 69

150 · 5 = (100 + 50) · 5 = 100 · 5 + 50 · 5 = 750
210 · 4 = (200 + 10) · 4 = 200 · 4 + 10 · 4 = 840
130 · 7 = (100 + 30) · 7 = 100 · 7 + 30 · 7 = 910
260 · 2 = (200 + 60) · 2 = 200 · 2 + 60 · 2 = 520
190 · 3 = (100 + 90) · 3 = 100 · 3 + 90 · 3 = 570
440 · 2 = (400 + 40) · 2 = 400 · 2 + 40 · 2 = 880

201 · 4 = (200 + 1) · 4 = 200 · 4 + 1 · 4 = 804
203 · 3 = (200 + 3) · 3 = 200 · 3 + 3 · 3 = 609
104 · 6 = (100 + 4) · 6 = 100 · 6 + 4 · 6 = 624
109 · 7 = (100 + 9) · 7 = 100 · 7 + 9 · 7 = 763
105 · 8 = (100 + 5) · 8 = 100 · 8 + 5 · 8 = 840
103 · 9 = (100 + 3) · 9 = 100 · 9 + 3 · 9 = 927

4 · 16 = 4 · (10 + 6) = 4 · 10 + 4 · 6 = 64
7 · 12 = 12 · 7 = (10 + 2) · 7 = 10 · 7 + 2 · 7 = 84

5 · 190 = 5 · (100 + 90) = 5 · 100 + 5 · 90 = 950
7 · 130 = 7 · (100 + 30) = 7 · 100 + 7 · 30 = 910

7 · 108 = 7 · (100 + 8) = 7 · 100 + 7 · 8 = 756
8 · 106 = 8 · (100 + 6) = 8 · 100 + 8 · 6 = 848

3. Знайди периметр футбольного поля, якщо його ширина — 45 м, а довжина — удвічі більша.

Ширина — 45 м
Довжина — ? м, у 2 рази більше, ніж ширина
Р — ? м

1) 45 · 2 = 90 (м) — довжина поля;

2) (90 + 45) · 2 = 270 (м).

Відповідь: периметр футбольного поля 270 метрів.

4. Перемалюй і заповни таблицю.
Перед змаганнями хлопці тренувалися з бігу і зі швидкої ходьби. Вони тричі пробігли по 250 м і зробили 5 стартів зі швидкої ходьби, по 180 м кожен. Дізнайся, скільки всього метрів хлопці пробігли і скільки — швидко пройшли.

  Довжина однієї дистанції Кількість дистанцій Загальна довжина
Біг 250 м 3 ст. 750 м
Швидка ходьба 180 м 5 ст. 900 м

5. Перемалюй і заповни таблиці. Зроби необхідні обчислення.
Футболісти після тренування купили 4 однакові кавуни загальною масою 24 кг. Кожен кавун коштує 42 грн. Яка маса одного кавуна? Скільки гривень заплатили футболісти за всі кавуни?

Маса кавуна Кількість кавунів Загальна маса
6 кг 4 24 кг
Ціна Кількість Варстість
42 грн 4 168 грн

6. Знайди значення виразів, якщо k = 7.

18 · 7 = 126
650 - 7 · 15 = 545
7 · 130 = 910

7. Добери із запропонованих чисел такі значення змінної m, щоб нерівність була правильною.

m · 4 > 92
m = 21, 23, 25, 27.

m · 4 > 92, m = 25, 27

8. Ціна пари тапочок – х грн, а ціна пари кросівок – у грн. Поясни, що означає кожен із виразів.

х + у - скільки коштують разом пара тапочок та пара кросівок
у - х - на скільки пара кросівок дорожча, ніж пара тапочок
у : х - у скільки разів пара кросівок дорожча, ніж пара тапочок
(х + у) · 2 - скільки коштують дві пари кросівок та дві пари тапочок разом
х · 3 + у · 2 - скільки коштують 3 пари тапочок та 2 пари кросівок разом

9. Розглянь діаграму. Кожна зафарбована клітинка на діаграмі означає 5 чисел.
1) Скільки всього є:
• двоцифрових парних чисел? двоцифрових непарних чисел?
• парних чисел? трицифрових чисел?
2) Яких чисел більше:
• двоцифрових парних чи двоцифрових непарних? На скільки більше?
• двоцифрових парних чи трицифрових непарних? У скільки разів більше?
• парних чи непарних чисел? двоцифрових чи трицифрових чисел?

1)  25 двоцифрових парних чисел, а двоцифрових непарних чисел - 35;
 65 парних чисел; 90 трицифрових чисел.
2)  на 10 двоцифрових непарних більше, ніж двоцифрових парних;
 у 2 рази трицифрових непарних більше за двоцифрові парні;
 більше непарних і трицифрових.

Повідомити про помилку