1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2020 рік

Урок 99

1. Гра «Правда–неправда».
• 135 = 5 + 30 + 100
• 279 = 200 + 7 + 9
• Помножити число 4 на суму чисел 9 і 2 — це те ж саме, що 4 · 9 + 4 · 2
• Вирази 5 · 19 і 5
· (10 + 9) мають різні результати.
• Добуток зміниться від перестановки множників.
• Якщо ціну помножити на кількість товару, то отримаємо вартість товару.
• Якщо загальну довжину помножити на кількість відрізків, то одержимо довжину одного відрізка.
• Якщо спільно чистити картоплю:
• то швидше почиститься уся картопля;
• то менше картоплі почиститься.

3)  5 · 19 і 5 · (10 + 9) – мають однакові результати.
4)  Ні, добуток не зміниться від перестановки множників.
6)  Ні.
7)  Так;
 ні.

2. Розташуй числа в порядку зростання суми їхніх цифр. Збільш кожне число у 3 рази.

310, 140, 26, 19.

3. Спробуй самостійно опрацювати нову тему.

242 = (20 + 40 + 2) · 3 = 200 · 3 + 40 · 3 + 2 · 3 = 600 + 120 + 6 = 726

4. Що слід змінити у формулюванні попередніх трьох указівок, щоб обчислити вираз? Обчисли його.

3 · 242 = 3 · (200 + 40 + 2) = 3 · 200 + 3 · 40 + 3 · 2 = 600 + 120 + 6 = 726.

Слід змінити: 3 помножити на кожен доданок, або використати переставний закон.

5. Обчисли.

443 · 2 = (400 + 40 + 3) · 2 = 400 · 2 + 40 · 2 + 3 · 2 = 800 + 80 + 6 = 886;

3 · 327 = 327 · 3 = (300 + 20 + 7) · 3 = 300 · 3 + 20 · 3 = 7 · 3 = 900 + 60 + 21 = 981;

265 · 3 = (200 + 60 + 5) · 3 = 200 · 3 + 60 · 3 + 5 · 3 = 600 + 180 + 15 = 795;

4 · 225 = 4 · (200 + 20 + 5) = 4 · 200 + 4 · 20 + 4 · 5 = 800 + 80 + 20 = 900;

217 · 4 = (200 + 10 + 7) · 4 = 200 · 4 + 10 · 4 + 7 · 4 = 800 + 40 + 28 = 868;

5 · 132 = 5 · (100 + 30 + 2) = 5 · 100 + 5 · 30 + 5 · 2 = 500 + 150 + 10 = 660;

185 · 5 = (100 + 80 + 5) · 5 = 100 · 5 + 80 · 5 + 5 · 5 = 500 + 400 + 10 = 910;

7 · 114 = 7 · (100 + 10 + 4) = 7 · 100 + 7 · 10 + 7 · 4 = 700 + 70 + 28 = 798;

124 · 8 = (100 + 20 + 4) · 8 = 100 · 8 + 20 · 8 + 4 · 8 = 800 + 160 + 32 = 962.

6. У школі — велика перерва.
1) На подвір'ї діти надувають кульки.
Ще 14 хв пішло на прив'язування ниток і вдвічі більше часу — на прикрашання кульками шкільного подвір'я. Скільки всього часу тривала робота дітей?
2) Доповни запитання задачі. Склади й обчисли вирази.
Діти малюють на асфальті. У них є 24 пачки білої крейди, по 8 шматочків крейди у кожній, та 9 пачок кольорової крейди, по 11 шматочків крейди у кожній. Скільки всього ... ? На скільки шматочків ... ?
3) Директор школи роздав шістьом класам 42 баночки з мильними бульбашками, порівну кожному. А кожному першому класу дав на 2 баночки більше. Скільки баночок із мильними бульбашками отримали 3 перші класи?

1) 42 хвилини тривала робота дітей.
  1) 8 · 24 = 192 (шм.) — білої крейди
  2) 11 · 9 = 99 (шм.) — кольорової крейди
  3) 99 + 192 = 291 (шм.) — всього
  4) 192 – 99 = 93 (шм.)

Відповідь: всього у дітей 291 шматочок крейди. Білої крейди на 93 шматочки більше, ніж кольорової.

1) 42 : 6 = 7 (б.) – одному класу
2) 7 + 2 = 9 (б.) – одному першому класу
3) 9 · 3 = 27 (б.)

Відповідь: 27 баночок із мильними бульбашками отримали три перші класи

7. Склади 10 рівнянь із числами 27 і 3 та змінною f. Розв'яжи 3 найскладніші для тебе рівняння.

3 + f = 27;

f + 3 = 27;

f – 3 = 27;

3 · f = 27;

f · 3 = 27;

f : 3 = 27;

27 : f = 3;

27 – f = 3;

27 : 3 = f · 3;

f : 3 = 27
f = 27 · 3
f = 81
81 : 3 = 27
27 = 27

f · 3 = 27
f = 27 : 3
f = 9
9 · 3 = 27
27 = 27

27 : f = 3
f = 27 : 3
f = 9
27 : 9 = 3
3 = 3

8. Яке найбільше число можна дібрати замість k, щоб нерівність 9 · k < 44 була правильною?

k = 4.

9. У скільки разів b · 6 більше, ніж b · 3?

b · 6 > b · 3, більше 2 рази
b · 6 > b : 4, більше у 24 рази

10. Добери серед поданих чисел множники так, щоб отримати вказані добутки.

14 · 7 = 98
170 · 4 = 680
143 · 2 = 286
162 · 3 = 486

Повідомити про помилку